Vi samler på mennesker, der brænder for at gøre en forskel

Ingen kan udrette mirakler alene. Til gengæld kan vi løse rigtig meget i fællesskab, når vi samler de nyeste ideer og løsninger, og deler denne viden med hinanden. Ikke kun branche til branche, men på tværs af både brancher, landsdele og størrelser på virksomheden.  

Det er i meget korte træk målet med vores netværk og især netværksmøderne. Skal der skabes seriøse og levedygtige forandringer, skal vi lære af hinanden og inspireres af ‘best practices’. 

Gennem møder i netværket med andre bæredygtige virksomheder, opbygges en vidensbank, som gør vejen lettere. For mange er netværket én stor leverandørkæde og en adgang til nye samarbejdspartnere og ikke mindst kunder.

Møder med faglige input og gode diskussioner

Vi holder både faglige og sociale netværksmøder, hvor de første primært holdes som morgenmøder fra kl. 08.00 til 10.00 og de sociale som rødvins-gå-hjem-møder. Vi holder altid møderne rundt om hos medlemmerne, så i løbet af året kommer vi godt rundt!

Vi gør også meget ud af matchmaking. Vi kender alle de virksomheder, der er med i netværket og har altid en ide til, hvem du skal møde, hvis du har et behov for dette. Rigtig mange GoGreen’ere har mødt nye kunder og samarbejdspartnere, og sågar også forretningspartnere i netværket: 

GoGreen Danmark-netværket er åbent for alle virksomheder og organisationer, der lever op til vores bæredygtighedskriterier – eller er rigtig godt på vej.

Læs mere om vores kriterier her HER

Start dit medlemsskab HER

Hvis vi skal lykkes med at nå ambitionen om regulering af vores ophedede planet, har vi brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen og trækker i samme retning.