Mærker og certificeringer Fødevarer

Det handler om naturen, dyrevelfærd og at undgå skadelige stoffer i fødevarer.

Uanset om fødevarer stammer fra planter eller dyr bør du gå efter den rene vare, hvor der ikke er brugt skadelige stoffer ved dyrkning, opdræt eller forarbejdning. De skader nemlig både naturen og produktet. Og så handler det om at give dyr og planter de bedste betingelser for at vokse og udvikle sig til råvarer, der gør en forskel. Læs fx mere om økologi HER

Fødevarer

Det Røde Ø-mærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Ø-mærkede produkter kontrolleres af de danske fødevaremyndigheder, og mærket er din sikkerhed for, at de certificerede produkter rent faktisk er økologiske. Det vil sige, at hverken jorden, grundvandet eller produktet indeholder pesticider eller anden skadelig kemi. Det røde Ø stiller også krav til, at eventuelle dyr i produktionen skal have adgang til dagslys og græs i minimum seks timer dagligt i de lunere måneder. Ved fiskeopdræt, sikrer Ø-mærket, at fiskene har nok plads og ilt i vandet og at foderet ikke indeholder skadelig kemi. Når du køber økologisk mad, er du altså med til at skabe bedre dyrevelfærd og passe godt på vores miljø og ikke mindst din egen sundhed. Læs mere om det røde Ø-mærke her.

Det Økologiske Spisemærke tager hensyn til miljø og er restauranternes pendant til det røde Ø-mærke. Ligesom Ø-mærket er Spisemærket statskontrolleret, og det forholder sig også udelukkende til økologi. Mærket findes i tre forskellige varianter og angiver, hvor stor en del af de indkøbte mad- og drikkevarer på et spisested, der er økologiske. Serveres der 30-60% økologi, kan spisestedet få bronzemærket mens sølvmærket gives til spisesteder med 60-90% økologi og guldmærket 90-100%. Læs mere om Det Økologiske Spisemærke her.

EU’s Økomærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Mærket er det officielle europæiske økologimærke, som alle produkter, der markedsføres som økologiske, skal bære. Mærket kontrollerer dyrevelfærd samt brugen af sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Mærket er altså den europæiske pendant til Ø-mærket, som du trygt kan handle efter, hvis du søger økologiske produkter. Dog er EU standarden ikke helt så høj som den danske statskontrollerede. Læs mere om EU’s Økomærke her.

EU-Blomsten tager hensyn til miljø. Blomsten er den europæiske pendant til Svanemærket, og kravene, der skal opfyldes, er stort set de samme for begge mærker. Derudover stiller EU-Blomsten produktspecifikke krav. Når EU-blomsten udvikler krav for en produktgruppe, ser man på hele produktets rejse og de miljøproblemer der kan opstå undervejs. Hvilke råvarer man bruger, hvordan produktet bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, energi- og vandforbrug undervejs, og hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når forbrugerne er færdige med at bruge de givne produkt. Læs mere om EU-Blomsten her. 

TÜV biodegradable – Sikkerhed for at et produkt eller emballager nedbrydes helt i forskellige naturlige omgivelser uden skadelige bivirkninger på naturen. For at undgå misvisende kommunikation analyserer certificeringsudvalget hver ansøgning for at kontrollere, om certificeringen af ​​dette produkt er acceptabel.

OK biodegradable MARINE – I betragtning af, at det meste af det marine affald er landbaseret, er marin bionedbrydelighed en merværdi for ethvert produkt eller emballage, uanset hvor det forbruges.

OK biodegradable SOIL- er en garanti for, at et produkt eller emballage nedbrydes fuldstændigt i jorden uden at påvirke miljøet negativt.

OK biodegradable WATER – er en garanti for, at et produkt eller emballage nedbrydes fuldstændigt i ferskvandsmiljø uden at påvirke miljøet negativt.

 Læs mere om Biologisk Nedbrydning her.

Demetermærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og stiller dermed højere krav end økologi-mærket.  Det er den højeste standard for økologisk landbrug i verden. Den gives landmænd og vinbønder, der dyrker jorden med biodynamiske metoder og præparater. Demeter-mærkede produkter lever altså op til det røde Ø-mærke, EU’s miljømærke og mere til. Biodynamisk jordbrug er en mere naturlig måde at drive landbrug på, der bruger jordens naturlige processer til at styrke biodiversitet, miljø og ernæring. Læs mere om Demeter her.

Det statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flere danske grise, kyllinger og køer. Mærket giver op til tre hjerter, alt efter hvor meget dyrenes velfærd er højnet i forhold til lovkravene. Mærket omfatter både kød og mælkeprodukter, og udenlandske produkter kan også opnå mærket, hvis de opfylder betingelserne for at deltage i mærkningsordningen. Et hjerte forudsætter generelt bedre staldforhold til dyrene, mens to og tre hjerter blandt andet også stiller krav om udeliv og kalve og pattegrise er sammen med moren i længere tid. Vi anbefaler at du går efter tre hjerter. Læs mere om Det Statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke her. 

 

Hver gang du vælger “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” så er du med til at sikre bedre dyrevelfærd. Mærket viser vejen til den højeste dyrevelfærd for de ni mest anvendte opdrættede dyrearter. Der er udarbejdet 8 forskellige retningslinjer, afstemt efter dyrearternes forskellige behov, men fælles for alle er at de skal have adgang til det fri. Vi opfordrer alle, som spiser animalske fødevarer til at spise mindre, men bedre kød og andre animalske fødevarer. Med et mindre intensivt landbrug, er der plads til bedre velfærd for dyrene. Læs mere om Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse her. 

Vegan mærket tager især hensyn til klimaet. Certificeringen hjælper dig med at identificere produkter, der er helt frie for animalske ingredienser. Det betyder, at der i fremstillingen og udviklingen af produktet og dets ingredienser ikke har været brugt animalske produkter, biprodukter eller derivater. Udviklingen og fremstillingen af produktet og dets ingredienser må desuden ikke bruge test på nogen form for dyr. Er der Genmodificerede stoffer (GMO) i produktet, må de ikke involvere animalske gener eller stoffer. Læs mere om Vegan Trademark her.

Svanemærket tager hensyn til miljø. Det nordiske mærke ser på miljøbelastningen på hele produktets rejse fra produktion til forbrug og afskaffelse. Svanemærket omfatter nonfood produkter og ydelser, som fx vaskepulver, legetøj, møbler, byggematerialer, hoteller og bilvaskehaller. Certificeringen favner altså bredt, men kravene er produktspecifikke og dermed tilpasset produkternes konkrete miljøbelastninger. Generelt er kravene fokuseret på miljø, sundhed og kvalitet – bl.a. gennem strenge begrænsninger på kemikalier. Svanemærkede produkter skal leve op til at være blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende i deres kategori. Derfor er Svanemærkets værdi relativ efter produktkategori og -marked. Læs mere om Svanemærket her. 

KRAV – KRAV-mærket mad er økologisk produceret uden kunstige kemiske pesticider og uden kunstgødning. Derudover bidrager KRAV-mærket mad til, biologisk mangfoldighed, at reducere klimapåvirkningen, god dyrevelfærd, beskyttelse af miljø og sundhed og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Læs mere om Krav her. 

NaturSkånsom tager hensyn til miljøet i vandet. Certificeringen er statskontrolleret og kan opnås ved skånsomt og kystnært fiskeri. Køber du NaturSkånsom fisk, støtter du et biodiversitet og et mangfoldigt havmiljø. Mærket kan ikke gives til fiskeri på truede eller overfiskede arter. Fisk med mærket er desuden fanget med redskaber, der har minimal eller ingen påvirkning på biodiversiteten ved havbunden. Her er der næsten ingen bifangst og et lavt brændstofforbrug. Læs mere om NaturSkånsom her.

Fairtrade tager hensyn til sociale forhold. Certificeringen arbejder for at forbedre levevilkårene for lokale bønder ved at sikre fair handelspriser og ordentlige arbejdsforhold. Fairtrade stiller krav til sikkerhedsudstyr og forbyder både børnearbejde og miljø- og sundhedsskadelige sprøjtemidler. Undersøgelser viser dog, at Fairtrade-mærket ikke altid lever op til kravene indenfor kakaoindustrien, hvor der både findes børnearbejde og dårlige lønninger. Det er altså som hovedregel mere etisk at handle Fairtrade – men ikke altid. Læs mere om Fairtrade-mærket her.

Rainforest Alliance-mærket er et internationalt, privat miljømærke. Når varen produceres bliver der taget hensyn til miljø og bæredygtighed. Det er dog ikke et økologi-mærke. Det findes typisk på varer, der bliver produceret i regnskovsområder. For eksempel bananer, kakao, chokolade, te og kaffe. Derudover certificerer (godkender) mærket også steder, der udbyder bæredygtig turisme. Rainforest Alliance arbejder for

  • At bevare dyreliv og miljø i verdens regnskove.
  • At sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling.
  • At fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund.
  • At minimere børnearbejde (børn under 15 år må ikke arbejde med at fremstille varerne).

Læs mere om Rainforest Alliance her.

FSC tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. FSC er en skov certifikation, der gennem 25 år har erfaring med bæredygtig styring af skove. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, der kommer fra ansvarlig skovdrift. Skovdriften er ansvarlig, når den ikke leder til afskovning eller belaster klima, miljø og mennesker. Certificeringen stiller både høje krav til beskyttelse af skovområder og lokal biodiversitet og sociale krav til beskyttelse af oprindelige folk og skovarbejdere. Ved at blive certificeret inden for FSC, viser det at du overholder de højeste sociale og miljømæssige standarder på markedet. Læs mere om FSC-certificeringen her. 

Allergy Certified er et internationalt allergimærke. Fordi mærket arbejder med sundhed, tjekkes der ikke for allergener, men for alle urenheder, kræftfremkaldende stoffer og hormonforstyrrende kemikalier. Kontakt-allergi opstår gennem gentagen kontakt med et eller flere stoffer, og det er nærmest umuligt at undgå al kontakt. Når du ser AllergyCertified mærket betyder det, at produktet er målt og vejet, og har mindst mulig risiko for at fremkalde allergi. Læs mere om Allergy Certified her.  

UTZ mærket har fokus på etisk handel og findes på kaffe, te, kakao og hasselnødder. UTZ administreres af den internationale non-profit-organisation Rainforest Alliance. I dette program arbejder man for at skabe bedre betingelser for bæredygtig produktion i ovenstående produktkategorier. Primært gennem uddannelse og information til landmændene, så de kan forbedre deres produktivitet og produktkvalitet og samtidig passe godt på mennesker og miljø. Alle produkter kan spores via UTZ’ sporbarhedssystem, men det kræver, at både sælger og køber i forsyningskæden er certificeret. UTZ kritiseres for ikke at sikre bønderne en minimumspris for deres afgrøder, hvilket gør, at en UTZ-certificeret vare vil være billigere end en tilsvarende Fairtrade-mærket. Læs mere om UTZ-mærket her. 

REFOOD  er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og genanvendelse. Medlemskab kræver, at man vælger mindst tre madspildsreducerende initiativer blandt deres mange forslag, samt har en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD er en tillidsbaseret mærkning, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse. Læs mere om REFOOD her.

rPET er en polyestertype. Det er genanvendt PET (recycled PET).

Genanvendt PET (rPET) kan anvendes til mange nye produkter, herunder merchandise som f.eks. poser, tøj som fx fleece, fiberfyld til soveposer og dynejakker, ark og film, dele til biler og til emballage inkl. fødevareemballage. PET er den største bidragsyder indenfor genanvendelse af plast. Det kan genanvendes ved mekanisk bearbejdning, hvorved materialet vaskes og skæres i flager eller ved kemisk behandling hvor materialet nedbrydes til de oprindelige monomerer, som kan repolymeriseres til nyt materiale. Læs mere om rPET her.

ASC-mærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og sociale forhold for opdrættede fisk. Mærket er internationalt og omfatter  opdrættede fisk og skaldyr. For at leve op til certificeringen skal vandforholdene i fiskeopdrættet være sunde og miljøvenlige, ligesom brugen af kemikalier skal begrænses. Det beskytter lokalmiljøet omkring fiskeopdrættet. Certificeringen sikrer også, at fiskene har nok plads, og at de ikke lever under stressede forhold. ASC-mærket stiller også krav til arbejdsforhold med fokus på sikkerhed og rettigheder, men ikke til økologi. Læs mere om ASC-mærket her.

MSC-mærket tager hensyn til fiskebestande. Det er en international certificering, der stiller krav til beskyttelse af fiskebestande, levesteder og truede arter. MSC holder kontrol med bestande og økosystemer for specifikke fisk, som de beskytter, uden at kigge på andre faktorer for ansvarligt fiskeri. Modsat NaturSkånsom tillader MSC-mærket fangstmetoder som bundtrawl, der medfører stor bifangst og er meget skadelig for havmiljø og biodiversitet. Kravene til MSC-mærket er altså ikke de mest ambitiøse, og de fleste danske fiskere kan leve op til dem. Men det er bedre at købe fisk, der er MSC-mærket, end (særligt internationalt fanget) fisk uden certificering, der typisk ikke tager hensyn til fiskebestande. Læs mere om MSC-mærket her.