Virksomhedscertificeringer

Certificeringer skaber gennemsigtighed og hjælper dig med at handle efter dine værdier

Der findes endnu ikke et samlet bæredygtighedsmærke, som en virksomhed kan sætte på sit produkt og kalde for bæredygtigt. Det har ikke været muligt at definere og kontrollere, hvordan en virksomhed skal dokumentere en samlet indsats. Derfor kan ingen virksomheder eller produkter kalde sig bæredygtige.

Til gengæld findes der et hav af mærker, der hver især sætter ind på et eller flere områder af bæredygtighedsbegrebet  (læs mere om det HER)

Green Globe certificeringen tager hensyn til miljø og sociale forhold i rejse- og turistindustrien og er bl.a. baseret på Global Sustainability Tourism Criteria. Certificeringen er holistisk og kræver en dedikeret indsats med fokus på at understøtte natur, kultur, historie og økonomi på “turistdestinationen”. De stiller bl.a. krav til at virksomheden skal give ordentlige lønninger, støtte lokale producenter og ansætte lokale – også i lederstillinger. Samtidig stiller certificeringen krav til vand- og energiforbrug, affaldshåndtering og beskyttelse af biodiversitet. Læs mere om Green Globe her. 

Green Key tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen gives til hoteller og andre virksomheder inden for turismeindustrien og stiller bl.a. krav til affaldshåndtering, energiforbrug, rengøring og økologi. Der findes både obligatoriske kriterier der skal være opfyldte og såkaldte pointkriterier, hvor 40% af pointene skal opnås. Ikke alle krav er lige høje, men til gengæld er ordningen meget omfattende. Green Key bliver skærpet løbende. Læs mere om Green Key her. 

GreenSign er en certificering for hoteller, der fremmer bæredygtig ledelse i overensstemmelse med økologiske, sociale og økonomiske kriterier. GreenSigns mission er at opmuntre iværksættere til at implementere bæredygtige praksisser og finde en balance mellem økologi og økonomi. Læs mere om GreenSign her. 

Grøn Klinik og Grøn Salon tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen stiller blandt andet krav til, at salonen eller klinikken undgår skadelig kemi, bruger miljømærkede rengøringsmidler, affaldssorterer, kun serverer økologiske eller Fairtrade drikkevarer og bruger el fra vedvarende energikilder. Næste gang du skal til frisør eller skønhedsbehandling, kan du altså gå efter de to mærker, hvis du vil sikre dig, at miljøhensyn er tænkt ind i forretningen. Læs mere om Grøn Salon og Grøn Klinik her.

GCO – Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller. Projektet skal hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Cirkulær omstilling åbner for nye muligheder for handel og jobskabelse, bidrager til reduktion af klimapåvirkningerne og gør besparelser i både ressourcer og omkostninger mulige. Tankegangen bag cirkulær økonomi er, at materialer skal genbruges i et lukket kredsløb med vedvarende energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild. Projektet er finansieret af EU og består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse. Læs mere om GCO her. 

Svanemærket tager hensyn til miljø. Det nordiske mærke ser på miljøbelastningen på hele produktets rejse fra produktion til forbrug og afskaffelse. Svanemærket omfatter nonfood produkter og ydelser, som fx vaskepulver, legetøj, møbler, byggematerialer, hoteller og bilvaskehaller. Certificeringen favner altså bredt, men kravene er produktspecifikke og dermed tilpasset produkternes konkrete miljøbelastninger. Generelt er kravene fokuseret på miljø, sundhed og kvalitet – bl.a. gennem strenge begrænsninger på kemikalier. Svanemærkede produkter skal leve op til at være blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende i deres kategori. Derfor er Svanemærkets værdi relativ efter produktkategori og -marked. Læs mere om Svanemærket her. 

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: At redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corp arbejder derfor ikke hen i mod at være den bedste virksomhed i verden, men nærmere den bedste virksomhed for verden. Certificeringen kigger på hele virksomhedens samlede aftryk inklusiv ledelse og forhold til lokalmiljø. Certificeringen har fokus på fem kerneområder: Ledelse, medarbejdere, lokalsamfund, miljø og kunder. Virksomheden får en samlet pointscore for alle fem kerneområder, og scorer de nok point på tværs af kategorier, kan certificeringen opnås. Læs mere om B Corp her.

SA8000 – SA8000 er en de mest omfattende certificeringer af arbejdsforhold. Certificeringen sikrer sunde og sikre arbejdsforholdforhold, fair lønninger og medindflydelse for medarbejdere og designernes hoved- og underleverandører. Certificering af SA8000 indbefatter detaljeret materiale til at arbejde med – og dokumentere overholdelse af nationale og internationale love – og konventioner inden for arbejdsmarkedsområdet (ILO og menneskerettigheder). For at sikre standarden bliver overholdt, er der løbende uanmeldte besøg hos leverandørerne. Læs mere om SA800 her.

ISO 14001 tager hensyn til miljø og ledelse. Certificeringen gives til virksomheder, der lever op til den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001. Standarden kræver at virksomheden indfører miljøvenlige tiltag og sætter konkrete klimamål f.eks. i forhold til drift og spild. Som så mange andre virksomhedscertificeringer skal denne hele tiden udvikle sig og stille større krav før, at den gør en større forskel. Men går du efter virksomheder med denne certificering, kan du i hvert fald være sikker på, at de har tænkt miljømæssige indsatser ind i processer og aktiviteter. Læs mere om ISO 14001 her.

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) tager hensyn til sociale forhold. For at en virksomhed kan få RSV-mærket, skal den have et socialt formål, være inddragende og ansvarlig og bruge sit overskud til sociale formål. RSV er en beskyttet titel som man skal ansøge om, og for at blive godkendt skal man opfylde 5 krav der er defineret i “Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” fra 2015 nærmere bestemt i §5. Læs mere om RSV her.

Verdensmålscertificeringen

Verdensmålscertificeringen – FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til frem mod 2030 at arbejde for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Danmark er blandt de bedste i verden til at implementere verdensmålene – men hvis alle mål skal nås i tide, må erhvervslivet gå forrest, og dét gør et stigende antal danske virksomheder. Med en verdensmålscertificering kan virksomheder dokumentere jeres indsats i arbejdet med at implementere FN’s verdensmål overfor omverdenen. Læs mere om verdensmålcertificeringen her.