Vis mig din by, og jeg skal sige dig hvem, du er

Hvis du skal flytte væk fra storbyen og ud på landet, hvad vil du så kigge efter, før du slår dig ned? Gode skoler? Smuk natur? Stilheden? Gode togforbindelser? Vi tror at for fremtiden OGSÅ vil kigge i køledisken og i handelsgaden. Det har vi skrevet en artikel om til Helsingør Dagblad

Jeg har mødt flere kvinder, der fortæller, at når de vil flytte familien fra København for at bosætte sig uden for hovedstaden, er besøget i de lokale supermarkeder og handelsgader en del af researchen.

Her får de nemlig en rigtig god fornemmelse af, hvad byens næringsliv vægter højt. Et stort udbud af grønne produkter fortæller om virksomheder, der allerede har truffet ansvarlige valg, og om en kommune, der opstiller nogle gode rammer for en bæredygtig udvikling… Læs resten af artiklen her eller se resten af artiklen under billedet

.

Ønsket om at leve mere bæredygtigt i hverdagen bliver et parameter på lige fod med drømmen om god plads, natur og frisk luft. Foto fra Toldkammeret i Helsingør.Måske er det den rekordvarme sommer og de skræmmende klimaberetninger fra andre dele af verden. Måske er det  verdensledernes underskriftaf de 17 verdensmål, der for alvor har åbnet vores øjne for, at klima-udfordringen kræver handling nu.

I stjæler vores fremtid

Sidste år gik en 15-årig svensk pige på talerstolen ved klimatopmødet i Polen og fortalte nogle af verdens største ledere, at de stjæler deres børns fremtid for øjnene af dem. Hendes tale er gået verden rundt, og i skrivende stund har Greta h unberg 246.000 følgere på Instagram. Hun er blevet et forbillede for børn og unge, der ikke længe vil se passivt til, mens verden, som vi kender den, går under.

Bevægelsen hos unge er også stærk herhjemme, hvor f lere tusinde skoleelever over hele landet ’klimastrejker’ for at råbe politikerne op. Og med det nye borgerforslag har over 50.000 danskere på bare 14 dage markeret, at de ønsker politisk indgriben og en ny klimalov, der sætter klimaet på dagsordenen.

Klimaet er alles ansvar

Og hvad har det så med Helsingør at gøre, tænker du måske? Helsingør Kommune har en vision for bæredygtig udvikling, og hvis den får politiske opbakning hele vejen rundt, kan kommunen sætte kryds ved l ere af de parametre, som fremtidens borgere, forbrugere og virksomheder efterspørger. Der ligger et massivt pres på vores skuldre for at skabe varige forandringer og der skal radikale ændringer til for at undgå en overophedning af vores planet. Skal kommunens vision være levedygtig og skabe reelle forandringer, er fællesskabet nødt til at bakke op om den grønne omstilling, være med til at jagte innovative løsninger, og dermed blive medunderskriver på en ny identitet for hele området.

Vi skal alle – på tværs af brancher, kommunekasser, faglighed og størrelse – se os selv som en del af løsningen. Hvis ikke, bliver vi hver især en del af problemet.

I GoGreen Danmark mærker vi udviklingen hver dag. Siden den spæde start i 2010 er interessen for at handle bæredygtigt steget markant hos både forbrugere og virksomheder. Hver uge bliver vi kontaktet af virksomheder med nye initiativer og produkter, der er sat i verden for at mindske CO2-aftrykket og give forbrugerne et reelt alternativ. Antallet af økoturister stiger, og Danmark er på mange måde frontløber for bæredygtig innovation.

Den Grønne Riviera

Helsingør Kommune og dens virksomheder kan i fællesskab skabe et unikt afsæt for en bæredygtig identitet.

De mange virksomheder, der gør en forskel ved at tænke i genbrug, energioptimering, lokale ressourcer og færre sprøjtemidler, bidrager allerede nu til en bæredygtig udvikling, der gør det attraktivt at bosætte sig for fremtidens familier – og medarbejdere. Helsingør og byerne omkring rummer alt det, vi alle sammen gerne vil værne om. En smuk natur, unik kulturarv og rent vand. Nu mangler vi bare også at kunne sætte ”tjek” på punktet om en kommune med bæredygtig handlekraft. Så er der ingen tvivl om, at kommunen både kan tiltrække nye borgerere og mere erhverv. På folkemødet den 23. februar er miljø, klima og bæredygtighed et af de syv emner. Lad os gribe muligheden, så vi i fremtiden kan byde velkommen til ”Den Grønne Riviera.”

https://gogreendanmark.dk/wp-content/uploads/2019/02/Vis-mig-din-by-…-1.pdf