Certificeringer og mærker – Møbler og Interiør

Det handler om at vælge naturmaterialer før kunststoffer og at sikre naturens balance

Når møbler produceres af træ er det vigtigste at skoven består uden afskovning og at biodiversiteten bevares – og at det foregår uden at mennesker og den oprindelige befolkning belastes. Og så skal bearbejdningen uden brug af skadelige stoffer i lim, overfladebehandling mm.

Svanemærket tager hensyn til miljø. Det nordiske mærke ser på miljøbelastningen på hele produktets rejse fra produktion til forbrug og afskaffelse. Svanemærket omfatter  nonfood produkter og ydelser, som fx vaskepulver, legetøj, møbler, byggematerialer, hoteller og bilvaskehaller. Certificeringen favner altså bredt, men kravene er produktspecifikke og dermed tilpasset produkternes konkrete miljøbelastninger. Generelt er kravene fokuseret på miljø, sundhed og kvalitet – b.la. gennem strenge begrænsninger på kemikalier. Svanemærkede produkter skal leve op til at være blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende i deres kategori. Derfor er Svanemærkets værdi relativ efter produktkategori og -marked. Læs mere om Svanemærket her.

EU-Blomsten tager hensyn til miljø. Blomsten er den europæiske pendant til Svanemærket, og kravene, der skal opfyldes, er stort set de samme for begge mærker. Derudover stiller EU-Blomsten produktspecifikke krav. Når EU-blomsten udvikler krav for en produktgruppe, ser man på hele produktets rejse og de miljøproblemer der kan opstå undervejs. Hvilke råvarer man bruger, hvordan produktet bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, energi- og vandforbrug undervejs, og hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når forbrugerne er færdige med at bruge de givne produkt. Læs mere om EU-Blomsten her.

TÜV biodegradable – Sikkerhed for at et produkt eller emballager nedbrydes helt i forskellige naturlige omgivelser uden skadelige bivirkninger på naturen. For at undgå misvisende kommunikation analyserer certificeringsudvalget hver ansøgning for at kontrollere, om certificeringen af ​​dette produkt er acceptabel.OK biodegradable MARINE – I betragtning af, at det meste af det marine affald er landbaseret, er marin bionedbrydelighed en merværdi for ethvert produkt eller emballage, uanset hvor det forbruges.

OK biodegradable SOIL- er en garanti for, at et produkt eller emballage nedbrydes fuldstændigt i jorden uden at påvirke miljøet negativt.

OK biodegradable WATER – er en garanti for, at et produkt eller emballage nedbrydes fuldstændigt i ferskvandsmiljø uden at påvirke miljøet negativt.

Læs mere om Biologisk Nedbrydning her.

 

FSC tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. FSC er en skov certifikation, der gennem 25 år har erfaring med bæredygtig styring af skove. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, der kommer fra ansvarlig skovdrift. Skovdriften er ansvarlig, når den ikke leder til afskovning eller belaster klima, miljø og mennesker. Certificeringen stiller både høje krav til beskyttelse af skovområder og lokal biodiversitet og sociale krav til beskyttelse af oprindelige folk og skovarbejdere. Ved at blive certificeret inden for FSC, viser det at du overholder de højeste sociale og miljømæssige standarder på markedet. Læs mere om FSC-certificeringen her.

PEFC er en global organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og er med til at skabe en fremtid, hvor der tages hensyn til biodiversitet samt dyre- og plantelivet i verdens skove. PEFC’s certificeringer og sporbarhedssystem af træ fra skov til slutprodukt sikrer, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever her. Læs mere om PEFC-certificeringen her.

 

Cradle to Cradle tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. Certificeringen kigger på produktets miljøpåvirkning fra “vugge til vugge” og stiller høje krav til arbejdsforhold, cirkulær økonomi og minimal forurening af vand, jord og luft. Cradle to Cradle-certificerede produkter tærer ikke unødigt på jordens ressourcer – de cirkulerer i naturens eget kredsløb og skal kunne bruges igen og igen. Måske det tætteste vi kommer på et “rigtigt bæredygtigheds” certifikation. Læs mere om Cradle to Cradle her.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for hvordan de påvirkninger af luftkvaliteten i indeklimaet i dets brugsfase. Indeklimamærket supplerer dermed miljømærkerne (fx EU Ecolabel og Svanemærket) ved at stille krav til produktet i brugsfasen og dermed minimere menneskers eksponering for uønsket kemi mens produktet er i brug. Mærket anvendes primært til møbler, gulvbelægning og byggematerialer. Læs mere Dansk Indeklima Mærket her. 

GRS / Global Recycled Standard – GRS indbefatter miljømæssigt og socialt ansvar på fabrikkerne, der arbejder med genanvendelse af fibre. Dette dækker blandt andet spildevandssikring, restriktion på brug af kemi og retningslinjer for medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Certificeringen kan bruges indenfor forskellige tekstiltyper og skal minimum indeholde 20 % genanvendt fibre. Det er en frivillig, fuld produktstandard, der stiller krav til tredjepartscertificering af genbrugt indhold, chain of custody, social og miljømæssig praksis og kemikalierestriktioner. Læs mere om Global Recycled Standard her.

Organic Content Standard (OCS) – er en frivillig global standard, der sætter kriterierne for tredjepartscertificering af økologi i produktionen. Læs mere om Organic Content Standard (OCS) her.