Bedre Dyrevelfærd

Det statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flere danske grise, kyllinger og køer. Mærket giver op til tre hjerter, alt efter hvor meget dyrenes velfærd er højnet i forhold til lovkravene. Mærket omfatter både kød og mælkeprodukter, og udenlandske produkter kan også opnå mærket, hvis de opfylder betingelserne for at deltage i mærkningsordningen. Et hjerte forudsætter generelt bedre staldforhold til dyrene, mens to og tre hjerter blandt andet også stiller krav om udeliv og kalve og pattegrise er sammen med moren i længere tid. Vi anbefaler at du går efter tre hjerter.