Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Hver gang du vælger “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” så er du med til at sikre bedre dyrevelfærd. Mærket viser vejen til den højeste dyrevelfærd for de ni mest anvendte opdrættede dyrearter. Der er udarbejdet 8 forskellige retningslinjer, afstemt efter dyrearternes forskellige behov, men fælles for alle er at de skal have adgang til det fri. Vi opfordrer alle, som spiser animalske fødevarer til at spise mindre, men bedre kød og andre animalske fødevarer. Med et mindre intensivt landbrug, er der plads til bedre velfærd for dyrene.