Helsingør Genbrugsplads Cirklen – her kan du både hente genbrugsguld og aflevere affald

Helsingør Kommune har fokus på:

Genbrug – Genanvendelse – Dele/Bytte – Ressourceforbrug – Zero Waste

Cirklen er Helsingør Kommunes nye genbrugsplads, hvor du både kan aflevere dit sorterede affald og gå på jagt efter nye genbrugsfund.

Ideen bag Cirklen er at gøre det nemmere at “cirkulere”  ressourcerne ved at inspire dig til at genbruge og genanvende de materialer, der allerede er sat i produktion. Cirklen skal med andre ord gøre det nemmere at se og bruge affald som en ressource.

Hvis alle danskere sorterer deres husholdningsaffaldet i stedet for at smide det i restaffald sparer vi miljøet for 589.000 tons CO2* om året. Derfor skal vi blive bedre til at genbruge, genanvende og reparere vores produkter, så vi som samfund laver langt mindre affald, end vi gør i dag.

Og det kan Cirklen hjælpe med. Genbrugspladsen er bygget op som en cirkel, så det er nemt at aflevere sit sorterede affald ved at køre rundt og stopper ud for den container, der matcher dit affald.

Find dine genbrugsfund i Cirklen

Har du affald, der stadig har værdi, kan du aflevere det i genbrugsbutikken, der er en del af  Cirklen. Her kan du aflevere de ting, du ikke længere bruger eller hente andres brugte ting.

I genbrugsbutikken kan du hver dag tage tre ting gratis. De bliver vejet, før du tager  dem med hjem, så kommunen kan måle, hvor mange kilo affald, der bliver genbrugt – i stedet for at blive kasseret. Ved at veje tingene, bliver det meget synligt, at vi faktisk gør en stor forskel ved at genbruge i stedet for at smide ud.

Du kan gratis aflevere og hente alt fra møbler, køkkenredskaber og legetøj til  byggematerialer og cykler. Så måske du lige frem skal starte i Cirklen, når du har brug for noget nyt?

Læs mere om Cirklens affaldsfraktioner her.

Bonus info: Når vi sorterer 10 kg tørt affald (plast, glas pap, papir og metal), er det muligt at genanvende knap 9 kg affald til nye produkter. 12 kg vådt affald (madaffald og andet organisk affald) kan genanvendes til biogas, der har samme energiindhold som 1 liter råolie.

*Kilde: Miljøstyrelsen

Helsingør Genbrugsplads Cirklen – her kan du både hente genbrugsguld og aflevere affald

Energivej 6, 3000 Helsingør, Danmark

Adresse

Energivej 6, 3000 Helsingør, Danmark