Få styr på de 10 affaldsfraktioner- sådan sorterer du rigtigt

Fra 1. januar skal vi alle sortere vores affald i 10 forskellige fraktioner, og selv om navnene er markeret på containerne, kan det være svært at vide helt præcist, hvad der må kommes i de enkelte fraktioner, eller om det bare skal i restaffald.

Miljøstyrelsen har udgivet en guide på deres hjemmeside, hvor de gennemgår alle 10 fraktioner og viser de tilhørende piktogrammer. Eksemplerne er nemme at forstå og så er der også eksempler på typer af affald, der ikke skal i den fraktion. Og selv om ikke alle kommuner er blevet helt klar med de forskellige containere – bl.a. fordi de ikke har kunnet få dem hjem inden årsskiftet, så er det vigtigt at vi alle sorterer så rigtigt som muligt. Bemærk også at fristen for tekstilindsamling er tidligst juli 2023.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du i det hele taget finde masser af information om betydningen af at sortere helt generelt, og hvordan andet end almindeligt husstandsaffald kan sorteres/bortskaffes – fx haveaffald, elektronik, byggeaffald.

Og er du nysgerrig på, hvordan det forskellige affald behandles og hvordan det bliver genanvendt, kan du også blive klogere på det.

FAKTABOKS

De ti affaldsfraktioner – LÆS HER

Tips og information – LÆS HER

 

Værd at vide

Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald, frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul.

Kilde: www.mst.dk