Hvad betyder certificeringerne? Vi guider dig gennem junglen

Certificeringer skaber gennemsigtighed og hjælper dig med at handle efter dine værdier

Der findes endnu ikke et samlet bæredygtighedsmærke, som en virksomhed kan sætte på sit produkt og kalde for bæredygtigt. Det har ikke været muligt at definere og kontrollere, hvordan en virksomhed skal dokumentere en samlet indsats. Derfor kan ingen virksomheder eller produkter kalde sig bæredygtige.

Til gengæld findes der et hav af mærker, der hver især sætter ind på et eller flere områder af bæredygtighedsbegrebet  (læs mere om det HER)

Der er omkring 600 mærkningsordninger*) i Danmark. Langt de fleste er private firmaers egne mærker, hvor de selv har defineret krav og kriterier. Dem går vi helt uden om, fordi vi ikke mener, det er troværdigt og gennemsigtigt, at en virksomhed skal tjekke sig selv.

Så de mærker, vi synes, du skal kigge efter, er de offentlige og private, uafhængige og anerkendte mærker. Her hvor en 3. part har valideret de kriterier og oplysninger, som mærket kræver. Tredjeparts-certificeringer udføres af uvildige organisationer, der ikke har direkte økonomiske interesser i den virksomhed, der opnår certificeringen.

Der er omkring 60*) anerkendte mærker i Danmark, hvor uafhængige parter vurderer og kontrollerer, om virksomheden lever op til de krav, mærkerne stiller. Mærkerne forholder sig hver især til 4 forskellige indsatser:

  • Sundhed
  • Miljø- (og klima)
  • Social og etisk
  • Økonomi

Når vi vurderer, om en virksomhed kan komme med i GoGreen Danmark netværket, bruger vi især certificeringer som dokumentation og kigger primært på de miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer.

Det skal du også vide om certificeringer

Som du vil se, når du klikker videre, er certificeringsordningerne ikke perfekte. I alle certificeringer er der blinde vinkler, ligesom ikke alle certificeringer stiller lige ambitiøse krav.

Går du efter certificeringer, er du med til at påvirke markedet i en mere ansvarlig retning. Er der en efterspørgsel efter certificeret fisk, tøj, guld eller kaffe, vil flere producenter ændre praksis, så de lever op til certificeringens højere standard. Og mange certificeringer strammer løbende kravene, så producenterne også skal oppe sig, hvis de fortsat vil bære deres mærke.

Skal man så kun gå efter certificeringer?

Det kan være både dyrt og tidskrævende at blive certificeret – især for de helt små  virksomheder, der kan være tvunget til at bruge penge og tid på produktudvikling eller markedsføring. Det betyder ikke, at de ikke har tænkt ansvarlige faktorer ind i forretningen, eller at de er for uambitiøse til at blive certificerede. Tværtimod er der mange små, ansvarlige virksomheder rundt omkring i landet uden certificeringer, som vi kan – og bør – støtte. Dem finder du også i GoGreen Danmark netværket.

Hvor finder du så de virksomheder, der gør en forskel?

GoGreen Danmark har samlet virksomheder fra store dele af landet, som alle lever op til vores kriterier om, at minimum 70% af kerneforretningen er funderet i et eller flere områder inden for bæredygtighedsbegrebet. Med udgangspunkt i målsætningerne fra Brundtlandrapporten vurderer vi virksomhederne inden for parametrene mennesker, miljø og klima. Du kan læse mere om vores kriterier HER

Andre gode pejlemærker

Det er nemt at komme med en generel påstand om bæredygtig, men sværere at bakke den op med konkrete oplysninger og handling. Hvis en virksomhed eller et produkt bryster sig med at være bæredygtig, eco-friendly eller CO2-neutral, men ikke er certificeret, skal du nok ikke forvente for meget.

Har virksomheden konkrete tiltag, vil de nok skrive om dem på deres hjemmeside. Forbliver udsagnene i det vage og generelle, selv efter et mindre detektivarbejde, har virksomheden nok ikke så meget at have det i. Er du I tvivl kan du skrive til dem eller spørge i deres eventuelle fysiske butik.

Vi har opdelt certificeringer i to grupper. Den ene fokuserer på selve produktet/servicen vurderet ud fra miljø og klima og/eller social ansvarlighed. Den anden gruppe omfatter dem, der kigger på virksomhedens samlede fokus. Læs med og find vej.

*) Kilde: Bogen “Mærk din forretning”

Produktcertificeringer

Fødevarer – restauranter og spisesteder

Det Røde Ø-mærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Ø-mærkede produkter kontrolleres af de danske fødevaremyndigheder, og mærket er din sikkerhed for, at de certificerede produkter rent faktisk er økologiske. Det vil sige, at hverken jorden, grundvandet eller produktet indeholder pesticider eller anden skadelig kemi. Det røde Ø stiller også krav til, at eventuelle dyr i produktionen skal have adgang til dagslys og græs i minimum seks timer dagligt i de lunere måneder. Ved fiskeopdræt, sikrer Ø-mærket, at fiskene har nok plads og ilt i vandet og at foderet ikke indeholder skadelig kemi. Når du køber økologisk mad, er du altså med til at skabe bedre dyrevelfærd og passe godt på vores miljø og ikke mindst din egen sundhed. Læs mere om det røde Ø-mærke

Det Økologiske Spisemærke tager hensyn til miljø og er restauranternes pendant til det røde Ø-mærke. Ligesom Ø-mærket er Spisemærket statskontrolleret, og det forholder sig også udelukkende til økologi. Mærket findes i tre forskellige varianter og angiver, hvor stor en del af de indkøbte mad- og drikkevarer på et spisested, der er økologiske. Serveres der 30-60% økologi, kan spisestedet få bronzemærket mens sølvmærket gives til spisesteder med 60-90% økologi og guldmærket 90-100%. Læs mere om Det Økologiske Spisemærke

EU’s Økomærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Mærket er det officielle europæiske økologimærke, som alle produkter, der markedsføres som økologiske, skal bære. Mærket kontrollerer dyrevelfærd samt brugen af sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Mærket er altså den europæiske pendant til Ø-mærket, som du trygt kan handle efter, hvis du søger økologiske produkter. Dog er EU standarden ikke helt så høj som den danske statskontrollerede. Læs mere om EU’s Økomærke

Demetermærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og stiller dermed højere krav end økologi-mærket.  Det er den højeste standard for økologisk landbrug i verden. Den gives landmænd og vinbønder, der dyrker jorden med biodynamiske metoder og præparater. Demeter-mærkede produkter lever altså op til det røde Ø-mærke, EU’s miljømærke og mere til. Biodynamisk jordbrug er en mere naturlig måde at drive landbrug på, der bruger jordens naturlige processer til at styrke biodiversitet, miljø og ernæring. Læs mere om Demeter

KRAV – KRAV-mærket mad er økologisk produceret uden kunstige kemiske pesticider og uden kunstgødning. Derudover bidrager KRAV-mærket mad til, biologisk mangfoldighed, at reducere klimapåvirkningen, god dyrevelfærd, beskyttelse af miljø og sundhed og bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Læs mere om Krav  

NaturSkånsom tager hensyn til miljøet i vandet. Certificeringen er statskontrolleret og kan opnås ved skånsomt og kystnært fiskeri. Køber du NaturSkånsom fisk, støtter du et biodiversitet og et mangfoldigt havmiljø. Mærket kan ikke gives til fiskeri på truede eller overfiskede arter. Fisk med mærket er desuden fanget med redskaber, der har minimal eller ingen påvirkning på biodiversiteten ved havbunden. Her er der næsten ingen bifangst og et lavt brændstofforbrug. Læs mere om NaturSkånsom

Fairtrade tager hensyn til sociale forhold. Certificeringen arbejder for at forbedre levevilkårene for lokale bønder ved at sikre fair handelspriser og ordentlige arbejdsforhold. Fairtrade stiller krav til sikkerhedsudstyr og forbyder både børnearbejde og miljø- og sundhedsskadelige sprøjtemidler. Undersøgelser viser dog, at Fairtrade-mærket ikke altid lever op til kravene indenfor kakaoindustrien, hvor der både findes børnearbejde og dårlige lønninger. Det er altså som hovedregel mere etisk at handle Fairtrade – men ikke altid. Læs mere om Fairtrade-mærket

REFOOD  er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og genanvendelse. Medlemskab kræver, at man vælger mindst tre madspildsreducerende initiativer blandt deres mange forslag, samt har en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD er en tillidsbaseret mærkning, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse. Læs mere om REFOOD

ASC-mærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og sociale forhold for opdrættede fisk. Mærket er internationalt og omfatter  opdrættede fisk og skaldyr. For at leve op til certificeringen skal vandforholdene i fiskeopdrættet være sunde og miljøvenlige, ligesom brugen af kemikalier skal begrænses. Det beskytter lokalmiljøet omkring fiskeopdrættet. Certificeringen sikrer også, at fiskene har nok plads, og at de ikke lever under stressede forhold. ASC-mærket stiller også krav til arbejdsforhold med fokus på sikkerhed og rettigheder, men ikke til økologi. Læs mere om ASC-mærket

MSC-mærket tager hensyn til fiskebestande. Det er en international certificering, der stiller krav til beskyttelse af fiskebestande, levesteder og truede arter. MSC holder kontrol med bestande og økosystemer for specifikke fisk, som de beskytter, uden at kigge på andre faktorer for ansvarligt fiskeri. Modsat NaturSkånsom tillader MSC-mærket fangstmetoder som bundtrawl, der medfører stor bifangst og er meget skadelig for havmiljø og biodiversitet. Kravene til MSC-mærket er altså ikke de mest ambitiøse, og de fleste danske fiskere kan leve op til dem. Men det er bedre at købe fisk, der er MSC-mærket, end (særligt internationalt fanget) fisk uden certificering, der typisk ikke tager hensyn til fiskebestande. Læs mere om MSC-mærket

Produkter – møbler, tøj, smykker, interiør

GOTS -certificeringen tager hensyn til miljø og sociale forhold gennem hele forsyningskæden. Du finder mærket på økologisk tøj og tekstiler, der er behandlet med respekt for dig, dine medmennesker og miljøet. Det er den mest omfattende økologicertificering indenfor naturmaterialer som bomuld, hør og uld. For at leve op til certificeringen skal tøjet bestå af minimum 70% økologiske tekstiler og være uden skadelige kemikalier og sprøjtemidler. GOTS stiller også krav til sikre og sunde arbejdsforhold for de mennesker, der arbejder med tøjet. Læs mere om GOTS-certificeringen

Svanemærket tager hensyn til miljø. Det nordiske mærke ser på miljøbelastningen på hele produktets rejse fra produktion til forbrug og afskaffelse. Svanemærket omfatter  nonfood produkter og ydelser, som fx vaskepulver, legetøj, møbler, byggematerialer, hoteller og bilvaskehaller. Certificeringen favner altså bredt, men kravene er produktspecifikke og dermed tilpasset produkternes konkrete miljøbelastninger. Generelt er kravene fokuseret på miljø, sundhed og kvalitet – b.la. gennem strenge begrænsninger på kemikalier. Svanemærkede produkter skal leve op til at være blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende i deres kategori. Derfor er Svanemærkets værdi relativ efter produktkategori og -marked. Læs mere om Svanemærket

EU-Blomsten tager hensyn til miljø. Blomsten er den europæiske pendant til Svanemærket, og kravene, der skal opfyldes, er stort set de samme for begge mærker. Derudover stiller EU-Blomsten produktspecifikke krav. Når EU-blomsten udvikler krav for en produktgruppe, ser man på hele produktets rejse og de miljøproblemer der kan opstå undervejs. Hvilke råvarer man bruger, hvordan produktet bliver fremstillet, hvilke kemikalier der bliver anvendt, energi- og vandforbrug undervejs, og hvilke muligheder der er for at lade materialer recirkulere, når forbrugerne er færdige med at bruge de givne produkt. Læs mere om EU-Blomsten

Fairmined bruges i smykkeindustrien og tager hensyn til både sociale forhold og miljø. Certificeringen sikrer bedre arbejds- og levevilkår for minearbejdere, der udvinder guld og sølv. De stiller både krav til løn, arbejdssikkerhed og brugen af kemikalier, ligesom de bekæmper børnearbejde.Ved Fairmined Standarder, støtter man ansvarligt forvaltede samfundsminer. Læs mere om Fairmined

Fairtrade Gold & Silver tager hensyn til sociale forhold og miljø. Certificeringerne støtter mindre minedrifter og sikrer gode arbejdsvilkår og løn for minearbejderne. Samtidig stiller de krav til, at minedriften er konfliktfri hele vejen igennem – altså at den ikke støtter krig, terror og andre konflikter. For at opnå certificeringerne skal minedriften have et minimalt brug af kemikalier for at beskytte både arbejdernes sundhed og lokalmiljøet. Læs mere om Fairtrade Gold & Silver

Soil AssociationSoil Association er Englands største økologi certificering. Soil Association er en del af gruppen, der definerer kravene for den internationale økologi-certificering GOTS. Hvis tøjet er certificeret med Soil Association indebærer det, at tøjet enten er certificeret med GOTS, der både omhandler økologisk landbrug, miljøvenlig forarbejdning og gode arbejdsforhold, eller at tøjet er certificeret med OCS, der sikrer, at tøjet er af økologisk dyrket bomuld. Læs mere om Soil Association

FSC tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. FSC er en skov certifikation, der gennem 25 år har erfaring med bæredygtig styring af skove. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, der kommer fra ansvarlig skovdrift. Skovdriften er ansvarlig, når den ikke leder til afskovning eller belaster klima, miljø og mennesker. Certificeringen stiller både høje krav til beskyttelse af skovområder og lokal biodiversitet og sociale krav til beskyttelse af oprindelige folk og skovarbejdere. Ved at blive certificeret inden for FSC, viser det at du overholder de højeste sociale og miljømæssige standarder på markedet. Læs mere om FSC-certificeringen

PEFC er en global organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og er med til at skabe en fremtid, hvor der tages hensyn til biodiversitet samt dyre- og plantelivet i verdens skove. PEFC’s certificeringer og sporbarhedssystem af træ fra skov til slutprodukt sikrer, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever her. Læs mere om PEFC-certificeringen

 

Cradle to Cradle tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. Certificeringen kigger på produktets miljøpåvirkning fra “vugge til vugge” og stiller høje krav til arbejdsforhold, cirkulær økonomi og minimal forurening af vand, jord og luft. Cradle to Cradle-certificerede produkter tærer ikke unødigt på jordens ressourcer – de cirkulerer i naturens eget kredsløb og skal kunne bruges igen og igen. Måske det tætteste vi kommer på et “rigtigt bæredygtigheds” certifikation. Læs mere om Cradle to Cradle

GRS / Global Recycled Standard – GRS er en international, frivillig, fuld produktstandard, der stiller krav til tredjepartscertificering af genbrugt indhold, chain of custody, social og miljømæssig praksis og kemikalierestriktioner. Denne certificering er beregnet til at opfylde behovene hos virksomheder, der ønsker at verificere det genbrugte indhold af deres produkter (både færdige og mellemprodukter) og at verificere ansvarlige sociale, miljømæssige og kemiske praksisser i deres produktion. Formålet med GRS er at definere krav for at sikre nøjagtige indholdsanprisninger og gode arbejdsforhold, og at skadelige miljømæssige og kemiske påvirkninger minimeres. Dette omfatter virksomheder inden for egrenering, spinding, vævning og strikning, farvning og trykning og syning i mere end 50 lande. Læs mere om Global Recycled Standard

OEKO-TEX STANDARD 100   er et sunhedsmærke, Her stilles krav til mængden af kemikalier og farvestoffer i tekstiler i det færdige produkt – ikke i selve produktionen.  Mærket er ikke en miljøcertificering (eller et økologimærke), da der udelukkende kigges på, om det færdige produkt er kemikaliefrit. Tekstilerne kan derfor have indeholdt kemikalier, som er skyllet ud og har forurenet lokalmiljøet i produktionslandet og påvirket de mennesker, der har dyrket bomulden og indfarvet tekstilerne. Hos OEKO-TEX hedder den bæredygtige certificering MADE IN GREEN, og den tager hensyn til miljø og sociale forhold. Læs mere om MADE IN GREEN

Langsomt Store med Johanne Kjærum ved roret er det helt rigtige sted at søge hen, hvis du vil vide mere om certificeringer i tekstilbranchen. Hun har udviklet en endnu mere detaljeret oversigt over certificeringer i tøjindustrien. Den kan du læse HER.

Hvis du også ønsker at vide mere om de mange nye tekstiler, modeindustrien arbejder med, har Johanne også udarbejdet en god guide – den kan du se HER

VELVÆRE

Ecocert – COSMOS ORGANIC & Natural tager hensyn til miljø. Certificeringen COSMOS ORGANIC fokuserer på økologiske skønhedsprodukter og sikrer minimum 20% økologi i det samlede produkt. Dog skal 95% af de plantebaserede ingredienser i produkterne være økologiske. Den lave procentdel i det endelige produkt skyldes, at skønhedsprodukter indeholder meget vand, og det kan ikke betegnes som økologisk. COSMOS Natural-certificeringen stiller ikke krav til økologi, men sikrer derimod at produkterne indeholder minimum 99% naturlige ingredienser. Certificeringerne stiller desuden krav til emballage, affaldshåndtering, produktion og produkttest på dyr. Læs mere om Ecocert COSMOS ORGANIC

Natrue Organic er europæisk funderet og er en certificering af bl.a. naturlig og økologisk hudpleje og kosmetik. En økologisk certificering kræver, at mindst 95% af de naturlige og naturafledte stoffer (godkendt efter § 3.2.2) skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildt indsamling, certificeret af et behørigt anerkendt certificerings organ eller myndighed. Natrue er vegan friendly og tillader ingen animalske råvarer og eller forsøg på dyr, ingen parfume, kun æteriske olier. Læs mere om Natrue Organic

Vegan Trademark tager hensyn til klima. Certificeringen hjælper forbrugeren med at identificere produkter, der er helt frie for animalske ingredienser. Det betyder, at der i fremstillingen og udviklingen af produktet og dets ingredienser ikke har været brugt animalske produkter, biprodukter eller derivater. Udviklingen og fremstillingen af produktet og dets ingredienser må desuden ikke bruge test på nogen form for dyr. Udviklingen eller produktionen af GMO (Genetically Modified Organisms), må ikke involvere animalske gener eller stoffer. Læs mere om Vegan Trademark

Virksomhedscertificeringer

Grøn Klinik og Grøn Salon tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen stiller blandt andet krav til, at salonen eller klinikken undgår skadelig kemi, bruger miljømærkede rengøringsmidler, affaldssorterer, kun serverer økologiske eller Fairtrade drikkevarer og bruger el fra vedvarende energikilder. Næste gang du skal til frisør eller skønhedsbehandling, kan du altså gå efter de to mærker, hvis du vil sikre dig, at miljøhensyn er tænkt ind i forretningen. Læs mere om Grøn Salon og Grøn Klinik

Green Globe certificeringen tager hensyn til miljø og sociale forhold i rejse- og turistindustrien. Certificeringen er holistisk og kræver en dedikeret indsats. Green Globe har fokus på at understøtte natur, kultur, historie og økonomi på “turistdestinationen”. De stiller bl.a. krav til at virksomheden skal give ordentlige lønninger, støtte lokale producenter og ansætte lokale – også i lederstillinger. Samtidig stiller certifi-ceringen krav til vand- og energiforbrug, affaldshåndtering og beskyttelse af biodiversitet. Læs mere om Green Globe

Green Key tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen gives til hoteller og andre virksomheder inden for turismeindustrien og stiller bl.a. krav til affaldshåndtering, energiforbrug, rengøring og økologi. Der findes både obligatoriske kriterier og såkaldte pointkriterier, hvor 40% af pointene skal opfyldes. Dog er der kun krav om minimum 25% økologiske fødevarer. Green Key bliver skærpet løbende. Læs mere om Green Key

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: At redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corp arbejder derfor ikke hen i mod at være den bedste virksomhed i verden, men nærmere den bedste virksomhed for verden. Certificeringen kigger på hele virksomhedens samlede aftryk inklusiv ledelse og forhold til lokalmiljø. Certificeringen har fokus på fem kerneområder: Ledelse, medarbejdere, lokalsamfund, miljø og kunder. Virksomheden får en samlet pointscore for alle fem kerneområder, og scorer de nok point på tværs af kategorier, kan certificeringen opnås. Læs mere om B Corp

SA800 – SA8000 er en de mest omfattende certificering af arbejdsforhold. Certificeringen sikrer sunde og sikre forhold, fair lønninger og medindflydelse for medarbejdere og designernes hoved- og underleverandører. Certificering af SA8000 indbefatter detaljeret materiale til at arbejde med – og dokumentere overholdelse af nationale og internationale love – og konventioner inden for arbejdsmarkedsområdet (ILO og menneskerettigheder). For at sikre standarden bliver overholdt, er der løbende uanmeldte besøg hos leverandørerne. Læs mere om SA800

ISO 14001 tager hensyn til miljø og ledelse. Certificeringen gives til virksomheder, der lever op til den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001. Standarden kræver at virksomheden indfører miljøvenlige tiltag og sætter konkrete klimamål f.eks. i forhold til drift og spild. Som så mange andre virksomhedscertificeringer skal denne hele tiden udvikle sig og stille større krav før, at den gør en større forskel. Men går du efter virksomheder med denne certificering, kan du i hvert fald være sikker på, at de har tænkt miljømæssige indsatser ind i processer og aktiviteter. Læs mere om ISO 14001

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) tager hensyn til sociale forhold. For at en virksomhed kan få RSV-mærket, skal den have et socialt formål, være inddragende og ansvarlig og bruge sit overskud til sociale formål. RSV er en beskyttet titel som man skal ansøge om, og for at blive godkendt skal man opfylde 5 krav der er defineret i “Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” fra 2015 nærmere bestemt i §5. Læs mere om RSV