HVILKE KRITERIER LEVER VIRKSOMHEDERNE I GOGREEN OP TIL?

Det skal være nemt at være bæredygtig forbruger. Derfor anvender GoGreen en række kriterier for bæredygtighed, som giver transparens og nem tilgang for forbrugere til, hvilke grønne tiltag og parametre en virksomhed arbejder med i deres kerneforretning.

Medlemskabet er åbent for alle, men det kræver 70% bæredygtighed, før en virksomhed bliver markedsført på alle vores platforme. Vores medlemmer skal have bæredygtighed som en del af deres kerneforretning, en del af deres DNA. Det betyder, at hvis en virksomhed for eksempel sælger chokolade, så er det 70% af den chokolade, man som forbruger kan købe og spise, der skal være bæredygtig. Og hvis en virksomhed producerer babytøj, så er det 70% af det tøj, man som forbruger kan købe og iklæde sin baby, der skal være bæredygtigt. Hvis emballage, bøjler og affaldsposer i baglokalet også er bæredygtige og virksomheden gør en dyd ud af affaldssortering, er det store plusser. Men det er kerneforretningen og kerneproduktet vi måler på i GoGreen.

Er I som virksomhed endnu ikke i mål med jeres tiltag, kan netværket hjælpe jer videre i arbejdet med at implementere bæredygtige initiativer – fx gennem vores fagligt inspirerende arrangementer og netværksmøder med andre, der er kommet skridtet videre. Når I er i mål, kan I selv begynde at hjælpe andre, der også ønsker at “go green”. Det er en god bevægelse!

Her er de områder, vi kigger på:

Naturlige og miljøvenlige produkter og råvarer                                                        

Minimum 70 % (målt på enheder/varenumre) af de produkter eller råvarer, virksomheden sælger, serverer eller producerer, reducerer fodaftrykket på natur, mennesker og miljø ved at være dyrket og produceret under ordentlige forhold for mennesker og miljø og uden skadelig kemi.

Nøgleord: Miljøcertificerede produkter og råvarer, økologi, biodynamik, naturlige produkter, plantemad, lokale og sæsonbestemte råvarer, respekt for dyr og bæredygtig fangst. Er produkterne/råvarerne ikke certificeret af tredje part*** (fx Ø-mærket, Demeter, GOTS, Svanemærket), kan det dokumenteres, at de er fremstillet uden skadelige kemikalier eller har anden påviselig negativt aftryk på miljø, mennesker og samfund

Genanvendelse af ressourcer                                                                                        

Minimum 70% (mål på antal/andel) af de produkter, materialer eller fødevarer, der sælges eller produceres, er genbrug eller fremstillet af ressourcer, der ellers ville være smidt ud. Det er fx tøj, brugsting og møbler designet af materialer, der har været brugt før eller på anden måde er i overskud. Udnyttelse af råstoffer og ressourcer har en stor miljømæssig gevinst og sparer både energi og udvinding af nye råstoffer.

Nøgleord: Cirkulær produktion/livscyklus, genbrug, reparation, genvinding, redesign, upcycling, second-hand, vintage, retro, bytte- og deleordninger, cradle to cradle, mindre madspild, zerowaste, mindre affald, udnyttelse af ressourcer.

Energi og grøn rådgivning

Virksomheder, der reducerer CO2-udledningen gennem drift (lys, varme, vand), transport og affaldssortering, eller har en indkøbspolitik, der tilgodeser energi-køb. Virksomheder, der fremmer energieffektive løsninger og adfærd, som mindsker CO2-belastningen.

Nøgleord: Energibesparelse, reducering af energiforbrug, grøn transport, vedvarende energi (sol, vind, vand, jord), affaldssortering, minimering af plast og emballage-affald, brug af bionedbrydelig emballage. Er virksomheden ikke miljøcertificeret af tredjepart (fx Grøn Salon, Green Key, Svanemærket), er forbrug og handlinger vurderet mod GoGreens tjekliste, der er udarbejdet i samarbejde med blandt andre Grønne Erhverv i Københavns Kommune og Klimasekretariatet i Helsingør Kommune.

Social ansvarlighed

Virksomheder, der hjælper samfundets udsatte, fx ved at inkludere mennesker med psykiske/fysiske handicap, sikre ordentlige arbejdsvilkår – også i lande uden for Europa, eller sender overskud videre til godgørende formål. Butikker der forhandler minimum 70% Fairtrade-mærkede produkter (målt på varenumre).

Nøgleord: Socialøkonomisk virksomhed, Fairtrade, Fair-mined, non-profit, velgørenhed

Dokumentation og transparens

Kriterierne er defineret ud fra målsætninger i Brundtlandrapporten (1987) og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling (2016). Vi har valgt at symbolisere disse via fire ovenstående ikoner, der dækker bæredygtighed over en bred kam og har rod i de tre ben, som bæredygtighedsbegrebet* er funderet i: miljø, økonomi og social ansvarlighed.

GoGreen Danmark certificerer ikke virksomheder. Vi læner os op ad tredjeparts-certificeringer og -tjeklister. Har virksomheden ikke tredjeparts-certificeringer, er kontrollen baseret på tillid mellem os og virksomheden og dens egenkontrol med egne leverandører.

Før vi byder velkommen til et nyt medlem, har virksomheden foretaget en mini-screening på vores hjemmeside, og vi har haft et møde enten fysisk eller på telefon/skype.

Minimum en gang om året er vi i kontakt med GoGreen Danmark-medlemmerne for at sikre, at virksomhederne stadig lever op til vores kriterier.  

Stjernemarkeringer betyder følgende:

*Bæredygtig udvikling som defineret i Brundtlandrapporten, 1987.

**Tredjeparts-certificeringer er officielle miljømærkninger og miljøcertificeringer, hvor eksterne instanser kontrollerer, at produkter eller virksomhed lever op til de kriterier, der kræves.

For produkter er det de officielle miljømærker som fx Svanemærket og EU Blomsten, det røde Ø-mærke, EU’s økologimærke (det grønne), Det Økologiske Spisemærke, Demeter (biodynamik), Fairtrade (social ansvarlighed), GOTS (økologiske tekstiler) og FSC (træ).

For virksomheder er det miljøcertificeringer som fx Grøn Salon, ISO 14001, Green Globe, Travel Life, Green Key og Svanemærket butik, -hotel, -vaskeri og -trykkeri.