Hvordan screener vi virksomheder til GoGreen Danmark netværket?

Begrebet bæredygtighed kan tolkes bredt. Derfor har vi opstillet nogle kriterier, som virksomheden skal leve op til for at blive en del af vores netværk.

Vores ambition er at skabe gennemsigtighed og synliggøre, hvilke bæredygtig parametre, den enkelte virksomhed arbejder med. Dermed kan du på et oplyst grundlag vælge, hvilke virksomheder, du vil handle hos.

Kriterier: 70 % af kerneforretningen er vores rettesnor

Vores kriterier dækker over flere parametre inden for bæredygtighed. Vi kræver dokumentation* i form af certificeringer**. Dog ved vi også, at netop certificering er omkostningstungt for mange  små og mellemstore virksomheder. Derfor er dialog gennem samtaler og besøg også en del af vores screening.

Vi måler bæredygtighed i procenter for at definere, hvor meget den fylder i kerneforretningen. Kerneforretningen er den ydelse, virksomheden tjener penge på.

For at blive GoGreen’er skal minimum 70 % af kerneforretningen være funderet i et bæredygtigt fokus inden for områderne miljø, klima og/eller mennesker og dyr. Se eksempler nederst på siden *** Her er de områder, vi kigger på

Miljø: Naturlige og miljøvenlige produkter og råvarer (food og nonfood)

Minimum 70 % (målt på enheder/varenumre) af de produkter eller råvarer, virksomheden sælger eller serverer, er dyrket, bearbejdet og produceret uden sprøjtegifte, skadelig kemi eller anden negativ påvirkning på mennesker, dyr og natur. Nøgleord: Miljøcertificerede produkter og råvarer, økologi, biodynamik, naturlige produkter, ikke sprøjtede, lokale råvarer, plantemad, skånsomt fanget fisk. Dokumentation: Er produkterne/råvarerne ikke certificeret af 3 part*** (fx Ø-mærket, Demeter, GOTS, Svanemærket, FSC), kan det dokumenteres, at de er fremstillet med metoder, der mindsker aftryk på miljø og natur.

Klima: Vand- og energiforbrug, transport og co2 reduktion

Virksomhedens drift og/eller produktion reducerer mængden af CO2-udledning gennem drift, produktion, ressourceforbrug, transport og grøn indkøbspolitik (bedre energi-køb). Nøgleord: Energibesparelse (el, varme, vand), vedvarende energi, el-biler, cykler, affaldssortering, emballage (ingen/minimalt plast), lokal produktion og/eller handel med lokale leverandører. Dokumentation: Er virksomheden ikke miljøcertificeret af 3. part (fx Grøn Salon/Klinik, ISO 14001, Svanemærket, Green Key), bygger vurderingen på GoGreen Danmarks tjekliste, der er udarbejdet i samarbejde med blandt andre Grønne Erhverv i Københavns Kommune.

Cirkulær økonomi: Genanvendelse af ressourcer

 Minimum 70 % (målt på antal/andel) af de produkter eller materialer, der sælges eller produceres er genbrug, genanvendt og/eller fremstillet af ressourcer, der ellers var smidt ud. Nøgleord: Cirkulær produktion/livscyklus, reparation, genvinding, redesign, upcycling, second hand, vintage, retro, bytte- og deleordninger, cradle to cradle, mindre madspild, zerowaste, mindre affald og bedre udnyttelse af ressourcer. Dokumentation: Cradle to Cradle Certified, genbrugsmærket, eller hvis virksomheden som helhed er miljøcertificeret af en dansk eller international mærke/certificerings-organisation eller har udarbejdet en ambitiøs CSR handlingsplan.

Mennesker: Social ansvarlighed og bæredygtigt lederskab

 Virksomheder og organisationer, der tager ansvar for den sociale og menneskelige dimension både inden- og udenfor egen virksomhed. Det handler om mennesker – den stærkeste ressource, vi råder over, og om at styrke lokal forankring nationalt og globalt.  Nøgleord: Ligestilling, ordentlige arbejdsforhold og betaling af egne medarbejdere samt underleverandører og i leverandørkæde, inklusion af samfundets udsatte (psykiske/fysiske handicap).Dokumentation: CSR-strategi, Direct Trade, Fairtrade Mærket, Fair Trade Danmark, Fair-mined, Socialøkonomisk virksomhed, non-profit virksomheder og NGO’er, Dyrenes Beskyttelse.

* Dokumentation og transparens

GoGreen Danmark certificerer ikke virksomheder. Vi læner os op ad 3. parts-certificeringer** og tjeklister. Har virksomheden ikke tredjeparts-certificeringer, er dokumentationen baseret på tillid mellem os og virksomheden og dens egenkontrol med egne leverandører.

Kriterierne er defineret ud fra målsætninger i Brundtlandrapporten (1987) og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling (2016). Vi har valgt at symbolisere disse via fire ovenstående ikoner, der dækker bæredygtighed over en bred kam og har rod i de tre ben, som bæredygtighedsbegrebet er funderet i: miljø, økonomi og social ansvarlighed.

Tillid og tæt dialog

Minimum en gang om året er vi i kontakt med GoGreen Danmark-medlemmerne for at sikre, at virksomhederne stadig lever op til vores kriterier.

 * * Tredjeparts-certificeringer er officielle miljømærkninger og miljøcertificeringer, hvor eksterne instanser kontrollerer, at produkter eller virksomhed lever op til de kriterier, der kræves.

*** For en restaurant betyder det, at min 70 % af den mad og drikke, der serveres, er økologiske/biodynamiske og/eller produceret under ordentlige forhold for mennesker og dyr. Se andre eksempler nederst på siden.

Handler butikken med tøj, skal minimum 70 % af dette være miljøcertificeret, genbrug eller produceret uden skadelig kemi under ordentlige forhold for mennesker, miljø og samfund.

Hvis emballage, bøjler og affaldsposer i baglokalet også er produceret med miljø for øje. Eller hvis virksomheden sorterer affald eller har LED-belysning, er det et ekstra plus, men ikke som sådan en del af kerneforretningen. Og det er kerneproduktet, vi vurderer virksomheden på.