En blåstempling til virksomheder, der tager samfundsansvar

Begrebet bæredygtighed kan tolkes bredt – og bliver det! Derfor er det vores ambition at skabe gennemsigtighed og synliggøre, hvilke bæredygtige parametre den enkelte virksomhed arbejder med. 

⁠Vi måler som udgangspunkt bæredygtighed i procenter for at definere, hvor meget den fylder i kerneforretningen. Og med dette mener vi den ydelse, som virksomheden tjener penge på.

For at blive en GoGreen’er skal minimum 70 % af kerneforretningen være funderet i et bæredygtigt fokus inden for et eller flere af følgende områder; mennesker, miljø, klima og ressourcer. 

Er virksomheden ikke helt i mål med de 70 %, men har viljen og planen, så er vi klar til at hjælpe virksomheden videre. Her er de områder, vi kigger på:

Mennesker: Social ansvarlighed og bæredygtigt lederskab

Mennesker er den stærkeste ressource, vi råder over. Derfor er uddannelse og ordentlige arbejdsforhold måske det vigtigste parameter for et bæredygtigt samfund. For nogle virksomheder er social ansvarlighed kerneforretningen, for andre er det et must i produktionen. Vi benytter os af begge parametre og mener, helt grundlæggende, at det er uansvarligt at handle med virksomheder, der ikke tager vare på de mennesker, som producerer vores ting.

Miljø: Naturlige og miljøvenlige produkter og råvarer

De råmaterialer og råvarer, som bruges til grund for en produktion eller i et færdigt produkt skal være udvundet, dyrket, bearbejdet og produceret på den mest skånsomme måde. Det vil sige med et minimum af sprøjtegifte, skadelig kemi eller anden negativ påvirkning på mennesker, dyr og natur. Her tjekker vi især 3. parts-certificeringer eller går i dialog med virksomheden, hvis de ikke har certificeringer.

Ressourcer: Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer

Cirkulær økonomi er med til at mindske presset på det overforbrug af ressourcer, som især vores del af verden har ansvar for. At ressourcerne bliver genanvendt har mange udtryk og dækker over alt fra materialeforbrug, reparation og genbrug til bytte- og deleordninger samt zero waste-principper.

Klima: Vand- og energiforbrug, transport og CO2-reduktion

Reduktion af CO2 er måske den mest effektive vej ud af de klimaudfordringer, verden står med. Derfor har vi et mål om at hjælpe alle virksomheder i netværket med også at tænke CO2-reduktion ind i drift og/eller produktion. Her tæller alle tiltag; fra reduktion af vand- og energiforbrug, til affaldssortering, mindre emballage, lokal handel og grøn transport.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til info@gogreendanmark.dk eller kontakte Pia Rathsach på +45 40 52 81 81.