VORES KRITERIER: MINIMUM 70 % AF VIRKSOMHEDENS DNA HAR ET BÆREDYGTIGT FOKUS

Begrebet bæredygtighed kan tolkes meget bredt. Derfor har vi opstillet nogle kriterier, som virksomheden skal leve op til for at blive vist på vores platforme – synlige og nemme at finde for dig, der gerne vil handle bæredygtigt.

Vores kriterier dækker over flere parametre inden for bæredygtighed og tager på forskellig vis hensyn til mennesker, miljø og samfund. For at blive en del af GoGreen Danmark-netværket skal virksomheden leve op til minimum ét af kriterierne inden for følgende områder:

  • Naturlige og bæredygtige produkter og råvarer
  • Genanvendelse af ressourcer
  • Energi og CO2 reduktion
  • Social ansvarlighed – mennesker i centrum
Vi har tjekket virksomhederne for dig

Målet med kriterierne er at sikre transparens og undgå greenwashing. Vi har været i dialog med alle de virksomheder, der er med i vores netværk og har fået dokumentation for, at de gør som de siger.

Netværket er åbent for alle, men for at blive synlig på vores portaler (web, app, byguider) skal minimum 70 % af kerneforretningen være funderet i et bæredygtigt fokus.

Sælger en virksomhed chokolade, betyder det, at minimum 70 % af råvarerne samlet set er økologiske og/eller produceret under ordenlige forhold for mennesker, miljø og samfund.

Handler butikken med tøj, skal minimum 70 % af dette være miljøcertificeret, genbrug eller produceret uden skadelig kemi under ordentlige forhold for mennesker, miljø og samfund.

Hvis emballage, bøjler og affaldsposer i baglokalet også er produceret med miljø for øje, hvis virksomheden sorterer affald eller har LED-belysning, er det et ekstra plus, men ikke som sådan en del af kerneforretningen. Og det er kerneproduktet, vi vurderer virksomheden på.

Her er de områder, vi kigger på:

Naturlige og miljøvenlige produkter og råvarer                                                        

Minimum 70 % (målt på enheder/varenumre) af de produkter eller råvarer, virksomheden sælger, serverer eller producerer, tager højde for at mindske aftrykket på miljø, mennesker og samfund ved at være dyrket og produceret under ordentlige forhold.

Nøgleord: Miljøcertificerede produkter og råvarer, økologi, biodynamik, naturlige produkter, plantemad, lokale og sæsonbestemte råvarer, respekt for dyr og bæredygtig fangst. Er produkterne/råvarerne ikke certificeret af 3 part*** (fx Ø-mærket, Demeter, GOTS, Svanemærket), kan det dokumenteres, at de er fremstillet med metoder, der mindsker aftrykket på miljø, mennesker og samfund.

Genanvendelse af ressourcer                                                                                        

Minimum 70 % (mål på antal/andel) af de produkter eller materialer, der sælges eller produceres, er genbrug eller fremstillet af ressourcer, der ellers ville være smidt ud. Det er fx tøj, brugsting og møbler designet af materialer, der har været brugt før eller på anden måde er i overskud. Dette kan også være virksomheder, der arbejder med madspild.

Nøgleord: Cirkulær produktion/livscyklus, genbrug, reparation, genvinding, redesign, upcycling, second-hand, vintage, retro, bytte- og deleordninger, cradle to cradle, mindre madspild, zerowaste, mindre affald og udnyttelse af ressourcer.

Energi og CO2-reduktion (drift, produktion, emballage, rådgivning)

Virksomheder, der reducerer CO2-udledningen gennem drift (lys, varme, vand), transport og affaldssortering, eller har en indkøbspolitik, der tilgodeser energi-køb. Virksomheder, der fremmer energieffektive løsninger og adfærd, som mindsker CO2-belastningen.

Nøgleord: Energibesparelse, reducering af energiforbrug, grøn transport, vedvarende energi (sol, vind, vand, jord), affaldssortering, minimering af plast og emballage-affald, brug af bionedbrydelig emballage. Er virksomheden ikke miljøcertificeret af 3. part (fx Grøn Salon, Green Key, Svanemærket), er forbrug og handlinger vurderet mod GoGreen Danmarks tjekliste, der er udarbejdet i samarbejde med blandt andre Grønne Erhverv i Københavns Kommune og Klimasekretariatet i Helsingør Kommune.

Social ansvarlighed

Virksomheder, der hjælper samfundets udsatte, fx ved at inkludere mennesker med psykiske/fysiske handicap, sikre ordentlige arbejdsvilkår – også i lande uden for Europa, eller sender overskud videre til godgørende formål. Butikker, hvor minimum 70 % af varerne er produceret under ovenstående kriterier (målt på varenumre).

Nøgleord: Socialøkonomisk virksomhed, Fairtrade Mærket, Fair Trade Danmark, Fair-mined, non-profit og velgørenhed.

Dokumentation og transparens

Kriterierne er defineret ud fra målsætninger i Brundtlandrapporten (1987) og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling (2016). Vi har valgt at symbolisere disse via fire ovenstående ikoner, der dækker bæredygtighed over en bred kam og har rod i de tre ben, som bæredygtighedsbegrebet* er funderet i: miljø, økonomi og social ansvarlighed.

GoGreen Danmark certificerer ikke virksomheder. Vi læner os op ad 3. parts-certificeringer og tjeklister. Har virksomheden ikke tredjeparts-certificeringer, er kontrollen baseret på tillid mellem os og virksomheden og dens egenkontrol med egne leverandører.

Før vi byder velkommen til et nyt medlem, har virksomheden foretaget en mini-screening på vores hjemmeside, og vi har haft et møde enten fysisk eller via telefon/skype.

Minimum en gang om året er vi i kontakt med GoGreen Danmark-medlemmerne for at sikre, at virksomhederne stadig lever op til vores kriterier.  

Stjernemarkeringer betyder følgende:

*Bæredygtig udvikling som defineret i Brundtlandrapporten, 1987.

**Tredjeparts-certificeringer er officielle miljømærkninger og miljøcertificeringer, hvor eksterne instanser kontrollerer, at produkter eller virksomhed lever op til de kriterier, der kræves.

For produkter er det de officielle miljømærker som fx Svanemærket og EU Blomsten, det røde Ø-mærke, EU’s økologimærke (det grønne mærke), Det Økologiske Spisemærke, Demeter (biodynamik), Fairtrade (social ansvarlighed), GOTS (økologiske tekstiler) og FSC (træ).

For virksomheder er det miljøcertificeringer som fx Grøn Salon, Grøn Klinik, Green Globe, Cradletocradle,Travel Life, Green Key og Svanemærket butik, -hotel, -vaskeri og -trykkeri.