MSC-mærket

MSC-mærket tager hensyn til fiskebestande. Det er en international certificering, der stiller krav til beskyttelse af fiskebestande, levesteder og truede arter. MSC holder kontrol med bestande og økosystemer for specifikke fisk, som de beskytter, uden at kigge på andre faktorer for ansvarligt fiskeri. Modsat NaturSkånsom tillader MSC-mærket fangstmetoder som bundtrawl, der medfører stor bifangst og er meget skadelig for havmiljø og biodiversitet. Kravene til MSC-mærket er altså ikke de mest ambitiøse, og de fleste danske fiskere kan leve op til dem. Men det er bedre at købe fisk, der er MSC-mærket, end (særligt internationalt fanget) fisk uden certificering, der typisk ikke tager hensyn til fiskebestande. Læs mere om MSC-mærket