Demeter–mærket

Demetermærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og stiller dermed højere krav end økologi-mærket.  Det er den højeste standard for økologisk landbrug i verden. Den gives landmænd og vinbønder, der dyrker jorden med biodynamiske metoder og præparater. Demeter-mærkede produkter lever altså op til det røde Ø-mærke, EU’s miljømærke og mere til. Biodynamisk jordbrug er en mere naturlig måde at drive landbrug på, der bruger jordens naturlige processer til at styrke biodiversitet, miljø og ernæring. Læs mere om Demeter