SA800

SA8000 er en de mest omfattende certificering af arbejdsforhold. Certificeringen sikrer sunde og sikre forhold, fair lønninger og medindflydelse for medarbejdere og designernes hoved- og underleverandører. Certificering af SA8000 indbefatter detaljeret materiale til at arbejde med – og dokumentere overholdelse af nationale og internationale love – og konventioner inden for arbejdsmarkedsområdet (ILO og menneskerettigheder). For at sikre standarden bliver overholdt, er der løbende uanmeldte besøg hos leverandørerne.