Dansk Indeklima

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for hvordan de påvirkninger af luftkvaliteten i indeklimaet i dets brugsfase. Indeklimamærket supplerer dermed miljømærkerne (fx EU Ecolabel og Svanemærket) ved at stille krav til produktet i brugsfasen og dermed minimere menneskers eksponering for uønsket kemi mens produktet er i brug. Mærket anvendes primært til møbler, gulvbelægning og byggematerialer.