CE – Conformité Européenne (Europæisk standard)

CE er et mærke for overholdelse af visse krav til sikkerhed, sundhed
og miljø. CE-mærkning understøtter også fair konkurrence ved at holde alle virksomheder ansvarlige for de samme regler. Ved at anbringe CE-mærkningen på et produkt, erklærer en producent, at produktet opfylder alle lovkrav til CE-mærkning