REFOOD

REFOOD  er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og genanvendelse. Medlemskab kræver, at man vælger mindst tre madspildsreducerende initiativer blandt deres mange forslag, samt har en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD er en tillidsbaseret mærkning, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse. Læs mere om REFOOD