Vi gør borgere og virksomheder til medspillere i kommuners klimamål

Samarbejdet med kommuner har siden den tidlige start i 2010 haft stor betydning for udviklingen af GoGreen Danmark.

Vi har et fælles mål om, at virksomheder både lokalt og nationalt tager samfundsansvar og arbejder ambitiøst med den grønne omstilling. Derfor giver det god mening at samarbejde med landets kommuner om at forene lokale virksomheder, der kan bidrage til at løfte kommunernes klimamål.

Vi bygger bro mellem virksomheder, kommunen og borgere

Vores samarbejde med kommuner spænder vidt. Fra opbygning og drift af erhvervsnetværk, workshops og inspirationsmøder til kortlægning gennem app og oplevelseskort, der kobler klima, naturoplevelser og bæredygtige virksomheder i ét.

Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og nå ambitionen om at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030, har vi brug for både store og små virksomheder. Vi har også brug for at de grønne aktører arbejder sammen og skubber på omstillingen af samfundet. Thomas Mikkelsen, Specialkonsulent i Klimasekretariatet, Aarhus Kommune.

Opbygning af lokale netværk

Gennem lokale erhvervsnetværk mødes virksomheder på tværs af brancher og størrelser for at dele viden om nye løsninger, best practice, skabe nye kontakter og “gøre hinanden bedre”.

Vi oplever en stor lyst til at hjælpe hinanden. Mange iværksættere, enkeltmands-virksomheder og SMV’er står meget alene i processen med at gøre virksomheden mere bæredygtig.

I netværket er god viden inden for rækkevidde, og virksomhederne bliver inspireret til at tænke i nye baner. På møderne deltager også medarbejdere fra kommunen, så spørgsmål  og ideer fra begge sider af bordet hurtigt bliver besvaret og arbejdet videre på.

Oplevelseskort der inddrager borger og turister

Det andet ben i samarbejdet med kommuner er kommunikation. Selv om ‘bæredygtighed’ og de 17 verdensmål er på alles læber, er der stadig mange borgere og virksomheder, der mangler et overblik over, hvad begrebet dækker over i praksis.

Gennem vores oplevelseskort kan vi konkretisere bæredygtighed ved at vise vej og synliggøre kommunens egne klima- og miljøtiltag. GoGreen Danmarks oplevelseskort er et motiverende værktøj, der både kan hjælpe kommunen med at kommunikere indsatser, og samtidig hjælpe borgerne med at komme i gang med at handle bæredygtigt.

Oplevelseskortet ser jeg som en rigtig god kommunikationsplatform for både virksomheder og for os som kommune. Som borger eller gæst i byen kan du nemt orientere dig i byens tilbud af bæredygtige virksomheder og oplevelser, og kortet understøtter dermed fortællingen om, at vi er på vej og gerne vil den grønne omstilling af vores by. – Pia Staalgaard, bæredygtighedskoordinator, Frederiksberg Kommune

Kommunikationen hjælpes også på vej af support til udvikling af tekster til hjemmesider, facebook, instagram og nyhedsbreve, så kommunerne får kommunikeret budskaberne til borgerne på en sammenhængende måde.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan styrke den grønne omstilling i jeres kommune?

Så tøv ikke med at kontakte os