Tænker du også bæredygtigt, når det gælder valg af bolig?

Af Pia Rathsach i samarbejde med PensionDanmark 

Vi taler meget om at gøre en forskel med vores penge, når vi handler ind i hverdagen. Men hvad med de langsigtede beslutninger som bank, pension og bolig? Her kan det virkelig gøre en forskel, om du lægger dine penge i “grønt” eller “sort”.   

Denne blog er skrevet i samarbejde med PensionDanmark, der i 2016 lagde en strategi for deres investeringer i nybyggeri. Deres bæredygtighedsprogram bygger på FN’s verdensmål, DGNB-certificering og egne krav til bæredygtighed. 

Lige nu er PensionDanmark i gang med at opføre livsstilsboliger i Kildebjerg Ry, hvor natur, deleøkonomi, fællesskab og bæredygtighed er tænkt sammen i én løsning. Og det mest spændende er, at boligfællesskabet er bygget til os voksne på 50+. 

Livet efter de hjemmeboende børn

Flere uafhængige undersøgelse viser, at mange voksne 50+ ender alene i for store boliger med  for store haver. Med eller uden partner bliver det lidt kedeligt i længden for den nye generation 50+, der ikke er færdige med livet, bare fordi børnene flytter hjemmefra eller arbejdslivet slutter. 

Derfor er lysten til at bo i fællesskaber, der rækker ud over familien og de nære venskaber,  eksploderet. Det fremgår af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, som ser på, hvordan seniorbofællesskaber kan modvirke ensomhed og styrke livskvaliteten for beboerne. Og det er den konklusion, der ligget til grund for Balancen i Ry, der er ét ud af 10  bud på  fremtidens seniorbofællesskab.

Småt men rigtig godt     

En anden ting, vi voksne 50+ også vil have mere af, er omtanke for miljø og ressourcer. Der skal være balance mellem natur og mennesker. Og det har de skabt i Balancen ved Kildebjerg Ry. 

Balancen bliver bygget med fokus på fire grundlæggende værdier, der går igen i alt fra arkitektur og valg af materialer til opbygning af fællesskaber og fællesarealer: Klima, natur, sundhed og ressourcer. 

Værdierne kommer til udtryk i flere ting, blandt andet  valg af energikilder, genbrugsmaterialerne og den vilde have og størrelsen på boligerne. De er enkeltvis mindre end et traditionelt parcelthus, tilgengæld deles man om de mange ekstra m2 i   fælleshuse, så du samlet set får mere plads til rådighed. Men vigtigste pejlemærke er, at Balancen er certificeret efter bæredygtigheds-standarden DGNB Guld. (Læs mere om dette nederst). 

Træ i stedet for beton

Balancen er bygget i FSC-certificeret grantræ og fyrretræ. Træ er bæredygtighedsmæssigt et af de bedste valg, fordi træ optager CO2 i sin vækst i modsætning til eksempelvis beton, der udleder store mængder CO2, når man producerer det. Konkret har det den effekt, at Balancen har et klimaaftryk, der er ca. 40% mindre end et almindeligt parcelhus. Alene når man ser på materialerne. Dertil kommer, at byggeriet har et meget lavt energiforbrug – blandt andet på grund af varmekilden og de mindre boliger (kilde: Vandkunsten).

I Balancen er boligerne bygget af træ, der giver et lavt klimaaftryk og et godt indemiljø. Hele byggeriet er certificeret efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld.

Genbrugsmaterialer og deleøkonomi                                                                                    

Patina og den gode historie flytter også med ind i bofællesskabet. Alle fælleshuse er beklædt med gamle metaltagplader fra lader og andre landbrugsejendomme. Ideen er også, at beboerne skal deles om hverdagsting som biler, boremaskiner, vaskemaskiner og det ekstra gæsteværelse, som bliver en del af fælleshuset. Det gode ved at genanvende materialer og være flere om at udnytte ressourcer er, at vi mindsker udledningen af CO2 ved at forlænge produktets livscyklus.

Harmonien i den vilde have

Naturen har fået stor plads i Balancen. Både mellem de enkelte boliger og i området omkring. Ingen ligusterhæk og trimmet græsplæne her.

Det er Foreningen Vild med Vilje, der er arkitekterne bag den natur, som omkranser området. Og ideen er, at haven om naturen skal være vild. En utrimmet og usprøjtet have skaber levesteder for planter, svampe og dyr og giver os andre en masse skønne dufte og oplevelser, når livet blandt de mange dyr og planter folder sig ud. For ikke at tale om de mange smukke vilde blomster, der kommer til at “bo” side om side med beboerne.

Arbejdet med at skabe den vilde have er allerede begyndt. Med hjælp fra skoleelever og naturvejledere fra Ry, er der samlet frø i grøftekanter fra forskellige planter i området. Frøene bliver en del af den kommende blomstereng, hvor også lokale plantearter får plads. Ud over den vilde natur får beboerne også glæde af små grønne oaser, ligesom der er mulighed for at etablere køkkenhaver.

I Balancen er boligerne bygget af træ, der giver et lavt klimaaftryk og et godt indemiljø. Hele byggeriet er certificeret efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld.

Et DGNB-certificeret fællesskab

Klimaaftrykket på nybyggeri er generelt stort, både når der kigges på ressourcemængden og energiforbruget. Derfor er certificering et vigtigt pejlemærke for, hvilket klimaaftryk, et nybyggeri afsætter.

En af dem er den danske bæredygtighedscertificering DGNB, der tager afsæt i  Brundtlandrapportens holistiske definition af bæredygtighed og dermed har en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Her kræves det, at et byggeri skal performe på en lang række parametre både i forhold til klimaaftryk, miljøpåvirkning, sundhed og indeklima, drift og økonomi.

Balancen bliver gennem hele byggeprocessen fulgt af en ekstern DGNB-auditor. Det færdige byggeri valideres og certificeres af non-profit organisationen Green Building Council (kilde: Vandkunsten).

10 fordele ved at bo i en bæredygtig bolig: 

  1. Lavere energi- og varmeforbrug og CO2-udledning pga. fx. isolering, brug af solceller på taget, lokal afledning af regnvand evt. via grønne tagflader
  2. Prioritering af genanvendelige materialer med lave driftsomkostninger
  3. Brug af bæredygtige materialer valgt ud fra livscyklusanalyser og miljømæssige risici. Fx. overvejende brug af FSC-certificeret træ
  4. Forbedret indeklima pga. minimeret brug af giftholdige materialer, særligt design og tekniske anlæg
  5. Masser af dagslys i boligerne, som øger velvære i dagligdagen
  6. Fleksibel ruminddeling, der kan imødekomme husstandens skiftende behov
  7. Friarealer med fokus på at skabe et attraktivt og trygt nærmiljø
  8. Fælles ude- og inderum, hvor sociale relationer kan styrkes
  9. Øget livskvalitet – byggeri ligger fortrinsvis i naturskønne omgivelser
  10. Udvidet cykelparkering og grønne facader

(Kilde: PensionDanmark)

Fakta om Balancen

I Balancen ved Ry kan du få lejeboliger i et fællesskab, der er bygget op om 33 individuelle boliger og et stort fællesareal. De 33 boliger fås som 2 og 3 rums lejeboliger i dobbelthuse på 55 – 100 kvadratmeter. Er det noget for dig, kan du læse mere på balancen-ry.dk

Er et bofællesskab i Jylland ikke relevant for dig, findes et lignende på Sjælland – blandt andet Broen i Køge, som også er bygget af PensionDanmark og dermed er certificeret byggeri. Det spændende ved dette sted er, at det ligger lige ud til kyst og strand og stadig tæt på København. Dertil er fællesrummet bl.a. indrettet med møbler og et klaver fra beboernes tidligere hjem, og Tagtomat har hjulpet med at indrette den fælles tagterrasse. Læs mere om Broen her.