Sansehaven – Fælledsparken

Skal du og dine børn ud og lege, så prøv sansehaven i Fælledparken.

Sansehaven i Fælledparken giver dig og dine børn mulighed for at lege på en lækker legeplads og bruge sanserne. Derfor er Sansehaven også et yndet udflugtsmål for daginstitutioner og småbørnsfamilier. På hverdage kommer flere hundrede institutionsbørn. De farer storsansende rundt mellem stauder, granitblokke og skulpturer, mens pædagogerne koncentrerer sig om den medbragte kaffe og samværet med kollegerne.

“Her kunne nu godt være nogle gynger!” lyder en stående bemærkning fra pædagogerne. Men gyngerne er ikke nødvendige, for haven appellerer til børns naturlige lyst til at undersøge omgivelserne med alle sanser. De digter og finder på, når al ting ikke er givet på forhånd, og når omgivelserne lader det være op til dem selv at give tingene liv. Sansehaven forsøger ikke at konkurrere med legepladserne, som børn holder så meget af – netop på grund af gyngerne og alle de andre legeredskaber, der giver et sug i maven – den er bare en lille have, hvor tiden står mere stille end den pulserende hovedstad udenfor, hvor alle haster afsted for at nå det hele.

Naturkoncentrat
En sansehaves formål er at kompensere for naturen, når den “ægte vare” er langt væk og svært tilgængelig. Den er et koncentrat af natur og skal tale til alle sanserne og rumme kontrastfulde oplevelser af f.eks. lys og skygge, hårdt og blødt, sødt og surt, glat og ujævnt. Mange af disse oplevelser kan skabes alene ved brug af planter, men mulighederne kan udbygges med sten- og træmaterialer og allerhelst også et lille, plaskende springvand.

Sansehaven i Fælledparken er den første offentligt tilgængelige sansehave i Danmark. Af hensyn til synshandicappede og kørestolsbrugere er havens enkelte områder klart defineret med kanter af brosten, marksten, palisader og sveller.

Fra idé til anlæg
Allerede i vinteren 1993 spirede ideen om en sansehave i Fælledparken. Københavns Kommune fik en henvendelse fra en mor, der savnede udflugts- og udfoldelsesmuligheder til sit handicappede barn. Friluftsrådet gav tilsagn om økonomisk støtte, og skitseringsfasen tog fart i foråret 1994.

Rundture til kommunens materialepladser afslørede, at der lå mange bunker af brugbare overskudsmaterialer, der hver især rummede historie: gamle klinker fra Rådhuspladsen, granitblokke fra Fredens Bro, skulpturer fra Nørrebroparken – rene fund til en sansehave! Skitser blev til arbejdstegninger, arbejdestegninger blev til fysiske anlæg, og indvielsen kunne finde sted i juni 1996.

Lidt historisk om blindehaver/sansehaver
Efter 2. verdenskrig blev der i England anlagt særlige haver for de, der havde mistet synet under krigen. Det var haver med krydderurter, roser og kaprifolier. Begrebet “blindehave” møder man i flere europæiske storbyer, hvor der i parkerne er indrettet specielle haveafsnit med duftplanter – ofte plantet i højbede, som også er nemt tilgængelige for kørestolsbrugere og dårligt gående. Der er gerne et springvand, der som lydkilde er god for blinde at orientere sig efter og af og til ses taktile ledelinier i belægningen. Skilte med punkt- eller storskrift informerer blinde og svagtsynede om planternes navne.

I Danmark er der siden 1980’erne vokset mange små sansehaver frem ved børneinstitutioner og plejehjem for blinde og handicappede. Udviklingen er sket sideløbende med udviklingen af indendørs sanserum i såkaldt Snoezelhuse. Det hollandske begreb “snoezeln” betyder noget i retning af at sanse aktivt og passivt. I et Snoezelhus gives svært handicappede børn og unge mulighed for at udvide deres opfattelse af sig selv i forhold til deres omgivelser gennem sansestimulerende oplevelser af f.eks. musik, dufte, lys, varme og vand.

Kig forbi Fælledparken eller facebook

Sansehaven – Fælledsparken

Sansehaven, Øster Allé, København, Danmark

Adresse

Sansehaven, Øster Allé, København, Danmark