Vi mødes, debaterer, ideudveklser og styrker hinandens forretning på tværs af brancher

Et netværk giver mest, når du engagerer dig

I et godt netværk møder du mennesker og virksomheder, du kan matche dig med, blive klogere af og samarbejde med. Og nok så vigtigt – selv bidrager med engagement og åbenhed.

I GoGreen Business netværket mødes virksomhederne først og fremmest til netværksmøder, hvor indholdet veksler mellem konkret erfaringsudveksling – typisk med udgangspunkt i et oplæg fra en GoGreen virksomhed – og en faglig dagsorden, hvor vi sætter fokus på et aktuelt forhold med et indlæg fra en vidensperson. Møder afholdes som hovedregel hos et medlem af netværket.

Og så mødes vi til fælles aktiviteter, såsom markeder GoGreen Danmark arrangerer, paneldebatter med hinanden og forbrugere og til sociale arrangementer, hvor vi mødes under mere uformelle forhold.

Herunder kan du læse om kommende arrangementer, og de senest afholdte. Har du lyst til at opleve et netværksmøde i GoGreen, kan du kontakte os på info@gogreendanmark.dk.

Kommende og tidligere møder og aktiviteter

Klimahandledag i Helsingør - 25. april 2024

Reparation, genbrug og genanvendelse på dagsordenen

Klimahandledagen er danskernes nationale dag for klimahandling i fællesskab. I Helsingør sætter vi sammen med Helsingør Kommune fuldt fokus på, alt det som forbrugerne kan gøre for at give ting og tøj længere levetid. Dagen får to omdrejningspunkter – et åbent arrangement i Toldkammeret, hvor kommunens borgere inviteres til at møde en række GoGreen virksomheder, der beskæftiger sig med dagens emne. De vil både vise og fortælle om, hvordan man kommer i gang selv.

Derudover opfordrer vi alle, der tilbyder reparation af ure, cykler, møbler, tøj mm til at give kunderne et godt tilbud, hvis de på dagen indleverer til reparation på Klimahandledagen.

Planlagte møder og arrangementer i 2024

Mange aktiviteter er planlagt og flere kommer til, men ikke alle detaljer er på plads. Vi opdaterer løbende, så du kan se, hvad der sker hvor og hvornår:

  • 23. maj – Netværksmøde, sted: Mellemfolkeligt Samvirke  i København
  • 13. juni – Netværksmøde, sted: Cafe Chaplin i Helsingør
  • Primo juni – GoGreen Marked i København
  • 13. juni – Sommermøde i København
  • 20. august – Netværksmøde i Helsingør
  • 22. august – Netværksmøde i København
  • 5. september – GoGreen Overskuds Bazar
  • 14. september – Helsingør GoGreen Marked

Netværksmøde Helsingør - 21. marts 2024 - ER AFHOLDT

Hvad får folk til at handle på den grønne omstilling?

Frygten for klimakatastrofen, forurenet drikkevand, børnearbejde, dyrevelværd? Eller er det fortællingen om de gode løsninger, de spændende virksomheder, den gode smag og kvaliteten?

Det kommer helt klart an på, hvem du spørger. Med udgangspunkt i flere forskellige analyser, får du en indflyvning i, hvad kunder over en bred kam belønner virksomhederne for, og hvilke parametre de vil handle på. Læs mere HER

Mødet arrangeres i fællesskab med Klimasekretariatet Helsingør Kommune. Gratis deltagelse for virksomheder i Helsingør.

Netværksmøde i København - 28. februar 2024 - ER AFHOLDT

Du skal ikke selv stå til regnskab – men hvad med dine kunder?

Klimaregnskabet er på alles læber, og selv om det indtil videre kun er de helt store virksomheder, der SKAL aflægge regnskabet, så bliver det snart License To Operate at kunne dokumentere sit klimaaftryk og sin indsats – også for små og mellemstore virksomheder.

For at forstå hvad der kræves af SMV’erne i nær fremtid, inviterede vi Oskar D. Hansen, Co-founder af Climaider, til at fortælle om hvordan man opgør og opstiller regnskabet, indhenter data og hvordan man i det hele taget arbejder med denne nye disciplin.

Spørgelysten var stor, og selv om vi ikke fik svar på alt, var morgenmødet på Guldsmeden Hotels lærerigt for alle.

Netværksmøde i Helsingør - 9. november 2023 - ER AFHOLDT

Danmark er kun 4% cirkulær !

Vi danskere er desværre verdensmestre i forbrug af ressourcer, og vi er meget dårlige til at udnytte ressourcerne optimalt. Faktisk er vi målt pr. indbygger nogle af dem, der forbruger flest ressourcer i hele verden.

Sine Beuse Fauerby, chefkonsulent fra IDA er ekspert i cirkulær økonomi og projektleder på rapporten Circularity Gap Report fra 2023, der netop viser forholdet mellem forbrug og genanvendelse af ressourcer. Det var både nedslående at høre om status og opløftende at høre om de mange kræfter, der fra flere sider sættes ind på at rette op på vores fælles efterslæb. Og at vi alle må bidrage aktivt var ingen vist i tvivl om da vi forlod Kræftens Bekæmpelses genbrugscenter i Helsingør.