Matter Pension – invester din pension i en verden, du gerne selv vil gå på pension i

Matter Pension er sat i verden for at give dig et bæredygtigt alternativ til en normal pensionsopsparing. Når du sparer op til pensionen gennem Matter Pension, er du derfor sikker på, at dine penge ender som investering i ansvarlige virksomheder.

Besøg Matter Pension på deres hjemmeside.

Hvad sker der egentlig med de mange penge, som vi betror vores pensionsselskab? Investerer du dem gennem Matter Pension er det såre enkelt: Her er holdningen nemlig, at pensioner skal investeres til fordel for mennesker og planet. I den innovative virksomhed arbejdes der efter devisen, at pensioner skal investeres i en verden, vi gerne selv vil gå på pension i! Der arbejdes derfor ud fra en liste af skrappe kriterier, som sikrer at dine penge hverken investeres i fossile brændstoffer, tobak eller våbenproduktion. I stedet lægges dine penge hos virksomheder, der på forskellig vis tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, klima og ansvarlig virksomhedsdrift.

Matter Pension er efter eget udsagn ikke et pensionsselskab, men en fintech virksomhed, der arbejder tæt sammen med pensionsbranchen og andre finansielle institutioner omkring bæredygtige investeringer. Målet er at flytte så meget kapital som muligt væk fra skadelige industrier som kul, olie, gas mv. og over i mere bæredygtige alternativer. Derfor screenes virksomheder nøje og holdes op mod stramme kriterier, før de godkendes til investering. Gennem samarbejde med AP Pension, der har over 100 års erfaring med pension og forsikringer, udbyder Matter Pension i dag en fuld pakke pension til både små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om Matter Pensions kriterier for valg af virksomheder, de investerer I, og hvilken posititiv forskel det gør, når du investerer med. Kik med her på deres hjemmeside, hvor du også finder en oversigt over priser og pakker til erhverv og private.

Kontakt og åbningstider: www.matterpension.dk

 

Ideen omkring Matter Pension begyndte for tre år siden i New York, hvor stifter Niels Fibæk-Jensen tog del i FNs forhandlinger om SDG’erne – FNs bæredygtigheds­mål. Det blev startskuddet til ambitionen om at starte Matter Pension og udfordre, hvordan den danske pensionssektor investerer danskernes opsparing.