Nær- og genbrugsstationer i København – hvor affald er en værdifuld ressource

Affald er ikke bare affald.

Affald er en værdifuld ressource, som kan genbruges eller genanvendes til nye produkter. På Københavns i alt 13 genbrugs- og nærgenbrugsstationer kan du aflevere mange forskellige typer af affald – og det var der i 2018 600.000 brugere, der gjorde!

Der er bytterum på genbrugs- og nærgenbrugsstationerne, og her kan du aflevere brugbare ting og sager, som andre kan få glæde af. Og samtidig selv gøre et fund! Der afleveres årligt 825 ton til bytterummene. Vidste du, at halvdelen af det tøj, der ender som affald, kan genbruges, da det ikke fejler noget? Bytterummene har forskellige åbningstider, så tjek åbningstiderne for dit lokale bytterum her.

I Københavns Kommune ligger der 5 genbrugsstationer og 8 nærgenbrugsstationer. På genbrugsstationerne kan erhverv aflevere erhvervsaffald, mod betaling. Nærgenbrugsstationerne er derimod kun for borgere og affald fra husholdninger – her kan du fx komme af med affaldstyper som der ikke er en ordning for ved husstanden eller større
emner, der ikke er plads til.

Der afholdes løbende events og genbrugsaktiviteter på nær- og genbrugsstationerne. Hold øje med Københavns Kommunes facebookside eller se efter opslag ved din lokale nær- eller genbrugsstation.

Genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer i København Kommune.