Bliv klogere på hvorfor det er vigtigt at affaldssortere

Hvis alt affaldet smides i restaffald, bliver det sendt til forbrænding og værdifulde materialer går op i røg. Derfor er affaldssortering godt for både samfundet og miljøet, så materialerne kan bruges igen og igen.

Når der sorteres 10 kg tørt affald (plast, glas pap, papir og metal), er det muligt at genanvende knap 9 kg affald til nye produkter. 12 kg vådt affald (madaffald og andet organisk affald) kan genanvendes til biogas, der har samme energiindhold som 1 liter råolie. Affaldssortering giver altså mening – og der er heldigvis flere og flere kommuner, der gør det muligt at sortere i mange forskellige kategorier.

Bliv klogere på affaldssortering HER, hvor du også kan søge på forskellige produkter for at finde ud af, hvordan de skal sorteres.

Du kan også gå på opdagelse blandt GoGreen-medlemmer.