Hvad betyder de bæredygtige certificeringer, og hvorfor skal du vælge dem? Vi guider dig gennem junglen

Bæredygtighed er på alles læber, og hvis du gerne vil handle bæredygtigt, er det en jungle at holde styr på de mange bæredygtige certificeringer. Men hvad gemmer sig bag de fine logoer, og hvad skal du kigge efter, hvis du vil gøre en forskel med din pengepung? Her får du et overblik.

GoGreen Danmark har samlet en liste over de tredjeparts-certificeringer, som vi bl.a. kigger på, når vi skal vurdere, om en virksomhed er bæredygtig nok til at blive en del af netværket. Tredjeparts-certificeringer udføres af uvildige organisationer, der ikke har direkte økonomiske interesser i selve virksomheden, der opnår certificeringen.

Vi har opdelt de bæredygtige certificeringer i to grupper. Den ene fokuserer på selve produktet/servicen vurderet ud fra miljø og klima og/eller social ansvarlighed. Den anden gruppe omfatter dem, der kigger på virksomhedens samlede fokus. Læs med og find vej i junglen af bæredygtige certificeringer. Men først lidt baggrundsviden:

Det skal du vide om bæredygtige certificeringer

Som du vil se, når du læser videre, er certificeringsordningerne ikke perfekte. I alle certificeringer er der blinde vinkler, ligesom ikke alle certificeringer stiller lige ambitiøse krav. Derfor er ingen certificeringer 100% bæredygtige – men vi kalder dem “bæredygtige certificeringer” fordi de har et bæredygtigt fokus, og det er netop dette fokus, der adskiller dem fra certificeringer med fokus på teknologi, ernæring og andet.

Men går du efter bæredygtige certificeringer, er du med til at påvirke markedet i en grønnere retning. Er der en efterspørgsel efter certificeret fisk, tøj, guld eller kaffe, vil flere producenter ændre praksis, så de lever op til certificeringens højere standard. Og mange bæredygtige certificeringer strammer løbende kravene, så producenterne også skal oppe sig, hvis de fortsat vil bære det grønne mærke.

Skal man så kun gå efter certificeringer?

Det kan være både dyrt og tidskrævende at blive certificeret – især for små og mellemstore virksomheder, der måske snarere prioriterer at bruge deres budget på produktudvikling eller markedsføring. Det betyder ikke, at de ikke har tænkt bæredygtighed ind i forretningen, eller at de er for uambitiøse til at blive certificerede. Tværtimod er der mange små, ansvarlige virksomheder rundt omkring i landet uden bæredygtige certificeringer, som vi kan – og bør – støtte til gavn for mennesker, miljø og planeten.

Hvordan støder jeg så på de virksomheder der gør en forskel?

GoGreen Danmark har samlet virksomheder fra store dele af landet, som alle lever op til vores kriterier om at minimum 70% af kerneforretningen er funderet i et eller flere områder inden for bæredygtigheds begrebet. Med udgangspunkt i målsætningerne fra Brundtlandrapporten vurderer vi virksomhederne inden for parametrene mennesker, miljø og klima. Gå gratis på opdagelse i virksomhederne her eller på vores app GoGreen Guide.

Andre gode pejlemærker i junglen

Det er nemt at komme med en generel påstand om bæredygtig men sværere at bakke den op med konkrete oplysninger og handling. Hvis en virksomhed eller et produkt bryster sig med at være bæredygtig, eco-friendly eller CO2-neutral, men ikke er certificeret, kan du lege detektiv og dykke ned i oplysningerne. Har virksomheden konkrete tiltag, vil de nok skrive om dem på deres hjemmeside. Forbliver udsagnene i det vage og generelle, selv efter et mindre detektivarbejde, har virksomheden nok ikke så meget at have det i. Er du I tvivl kan du skrive til dem eller spørge i deres eventuelle fysiske butik.

Produktcertificeringer

Fødevarer – restauranter og råvarer

bæredygtige certificeringerDet Røde Ø-mærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Ø-mærkede produkter kontrolleres af de danske fødevaremyndigheder, og mærket er din sikkerhed for, at de certificerede produkter rent faktisk er økologiske. Det vil sige, at hverken jorden, grundvandet eller produktet indeholder pesticider eller anden skadelig kemi. Det røde Ø stiller også krav til, at eventuelle dyr i produktionen skal have adgang til dagslys og græs i minimum seks timer dagligt i de lunere måneder. Ved fiskeopdræt, sikrer Ø-mærket at fiskene har nok plads og ilt i vandet og at foderet ikke indeholder skadelig kemi. Når du køber økologisk mad, er du altså med til at skabe bedre dyrevelfærd og passe godt på vores miljø og ikke mindst din egen sundhed. Læs mere om det røde Ø-mærke

det økologiske spisemærkeDet Økologiske Spisemærke tager hensyn til miljø og er restauranternes pendant til det røde Ø-mærke. Ligesom Ø-mærket er Spisemærket statskontrolleret, og det forholder sig også udelukkende til økologi. Mærket findes i tre forskellige varianter og angiver, hvor stor en del af de indkøbte mad- og drikkevarer på et spisested, der er økologiske. Serveres der 30-60% økologi, kan spisestedet få bronzemærket mens sølvmærket gives til spisesteder med 60-90% økologi og guldmærket 90-100%. Læs mere om Det Økologiske Spisemærke

REFOOD  er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse. Medlemskab kræver, at man vælger mindst tre madspildsreducerende initiativer blandt deres mange forslag, samt har en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD er en tillidsbaseret mærkning, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse. Læs mere om REFOOD

EUs økomærke

EU’s Økomærke tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Mærket er det officielle europæiske økologimærke, som alle produkter, der markedsføres som økologiske, skal bære. Mærket kontrollerer dyrevelfærd samt brugen af sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Mærket er altså den europæiske pendant til Ø-mærket, som du trygt kan handle efter, hvis du søger økologiske produkter. Dog er EU standarden ikke helt så høj som den danske statskontrollerede. Læs mere om EU’s Økomærke

bæredygtige certificeringerDemetermærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og stiller dermed højere krav end økologi-mærket.  Det er den højeste standard for økologisk landbrug i verden. Den gives landmænd og vinbønder, der dyrker jorden med biodynamiske metoder og præparater. Demeter-mærkede produkter lever altså op til det røde Ø-mærke, EU’s miljømærke og mere til. Biodynamisk jordbrug er en mere naturlig måde at drive landbrug på, der bruger jordens naturlige processer til at styrke biodiversitet, miljø og ernæring. Læs mere om Demeter

bæredygtige certificeringer

NaturSkånsom tager hensyn til miljøet i vandet. Certificeringen er statskontrolleret og kan opnås ved skånsomt og kystnært fiskeri. Køber du NaturSkånsom fisk, støtter du et bæredygtigt og mangfoldigt havmiljø, for mærket kan ikke gives til fiskeri på truede eller overfiskede arter. Fisk med mærket er desuden fanget med redskaber, der har minimal eller ingen påvirkning på biodiversiteten ved havbunden. Her er der næsten ingen bifangst og et lavt brændstofforbrug. Læs mere om NaturSkånsom

bæredygtige certificeringer

MSC-mærket tager hensyn til fiskebestande. Det er en international certificering, der stiller krav til beskyttelse af fiskebestande, levesteder og truede arter. MSC holder kontrol med bestande og økosystemer for specifikke fisk, som de beskytter, uden at kigge på andre faktorer for ansvarligt fiskeri. Modsat NaturSkånsom tillader MSC-mærket fangstmetoder som bundtrawl, der medfører stor bifangst og er meget skadelig for havmiljø og biodiversitet. Kravene til MSC-mærket er altså ikke de mest ambitiøse, og de fleste danske fiskere kan leve op til dem. Men det er bedre at købe fisk, der er MSC-mærket, end (særligt internationalt fanget) fisk uden certificering, der typisk ikke tager hensyn til fiskebestande. Læs mere om MSC-mærket

bæredygtige certificeringer

ASC-mærket tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og sociale forhold. Mærket er internationalt og omfatter bæredygtigt opdrættede fisk og skaldyr. For at leve op til certificeringen skal vandforholdene i fiskeopdrættet være sunde og miljøvenlige, ligesom brugen af kemikalier skal begrænses. Det beskytter lokalmiljøet omkring fiskeopdrættet. Certificeringen sikrer også, at fiskene har nok plads, og at de ikke lever under stressede forhold. ASC-mærket stiller også krav til arbejdsforhold med fokus på sikkerhed og rettigheder. Læs mere om ASC-mærket

bæredygtige certificeringerFairtrade tager hensyn til sociale forhold. Certificeringen arbejder for at forbedre levevilkårene for lokale bønder ved at sikre fair handelspriser og ordentlige arbejdsforhold. Fairtrade stiller krav til sikkerhedsudstyr og forbyder både børnearbejde og miljø- og sundhedsskadelige sprøjtemidler. Undersøgelser viser dog, at Fairtrade-mærket ikke altid lever op til kravene indenfor kakaoindustrien, hvor der både findes børnearbejde og dårlige lønninger. Det er altså som hovedregel mere etisk at handle Fairtrade – men ikke altid. Læs mere om Fairtrade-mærket

Produkter – design og tøj

bæredygtige certificeringerGOTS -certificeringen tager hensyn til miljø og sociale forhold gennem hele forsyningskæden. Du finder mærket på økologisk tøj og tekstiler, der er behandlet med respekt for dig, dine medmennesker og miljøet. Det er den mest omfattende økologicertificering indenfor naturmaterialer som bomuld, hør og uld. For at leve op til certificeringen skal tøjet bestå af minimum 70% økologiske tekstiler og være uden skadelige kemikalier og sprøjtemidler. GOTS stiller også krav til sikre og sunde arbejdsforhold for de mennesker, der arbejder med tøjet. Læs mere om GOTS-certificeringen

OEKO-TEX STANDARD 100  stiller krav til mængden af kemikalier og farvestoffer i tekstiler i det færdige produkt – ikke i selve produktionen. Certificeringen sikre, at der ikke  skadelige kemikalier i slutproduktet. Mærket er ikke en miljøcertificering, da den udelukkende kigger på, om det færdige produkt er kemikaliefrit. Tekstilerne kan derfor have indeholdt kemikalier, som er skyllet ud og har forurenet lokalmiljøet i produktionslandet og påvirket de mennesker, der har dyrket bomulden og indfarvet tekstilerne. Hos OEKO-TEX hedder den bæredygtige certificering MADE IN GREEN, og den tager hensyn til miljø og sociale forhold. Læs mere om MADE IN GREEN

Langsomt Store er en af vores meget dygtige og dedikerede medlemmer og Johanne, som står bag virksomheden, har udviklet en endnu mere detaljeret oversigt over certificeringer i tøjindustrien. Den kan du læse HER. Hvis du også ønsker at vide mere om de mange nye tekstiler, modeindustrien arbejder med, har Johanne også udarbejdet en god guide – den kan du se HER

bæredygtige certificeringerFSC tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, der kommer fra bæredygtig skovdrift. Skovdriften er bæredygtig, når den ikke leder til afskovning eller belaster klima, miljø og mennesker. Certificeringen stiller både høje krav til beskyttelse af skovområder og lokal biodiversitet og sociale krav til beskyttelse af oprindelige folk og skovarbejdere. Læs mere om FSC-certificeringen

bæredygtige certificeringerCradle to Cradle tager hensyn til miljø, klima og sociale forhold. Certificeringen kigger på produktets miljøpåvirkning fra “vugge til vugge” og stiller høje krav til arbejdsforhold, cirkulær økonomi og minimal forurening af vand, jord og luft. Cradle to Cradle-certificerede produkter tærer ikke unødigt på jordens ressourcer – de cirkulerer i naturens eget kredsløb og skal kunne bruges igen og igen. Læs mere om Cradle to Cradle

bæredygtige certificeringerSvanemærket tager hensyn til miljø. Det nordiske mærke ser på miljøbelastningen på hele produktets rejse fra produktion til forbrug og afskaffelse. Svanemærket omfatter alle nonfood produkter og ydelser, som fx vaskepulver, bagepapir, legetøj, møbler, byggematerialer, hoteller og bilvaskehaller. Certificeringen favner altså bredt, men kravene er produktspecifikke og dermed tilpasset produkternes konkrete miljøbelastninger. Generelt er kravene fokuseret på miljø, sundhed og kvalitet – b.la. gennem strenge begrænsninger på kemikalier. Svanemærkede produkter skal leve op til at være blandt de mindst miljø- og sundhedsbelastende i deres kategori. Derfor er Svanemærkets værdi relativ efter produktkategori og -marked. Læs mere om Svanemærket

bæredygtige certificeringerEU-Blomsten tager hensyn til miljø. Blomsten er den europæiske pendant til Svanemærket, og kravene, der skal opfyldes, er stort set de samme for begge mærker. Læs mere om EU-Blomsten

 

bæredygtige certificeringer

Fairmined bruges i smykkeindustrien og tager hensyn til både sociale forhold og miljø. Certificeringen sikrer bedre arbejds- og levevilkår for minearbejdere, der udvinder guld og sølv. De stiller både krav til løn, arbejdssikkerhed og brugen af kemikalier, ligesom de bekæmper børnearbejde. Læs mere om Fairmined

bæredygtige certificeringerFairtrade Gold & Silver tager hensyn til sociale forhold og miljø. Certificeringerne støtter mindre minedrifter og sikrer gode arbejdsvilkår og løn for minearbejderne. Samtidig stiller de krav til, at minedriften er konfliktfri hele vejen igennem – altså at den ikke støtter krig, terror og andre konflikter. For at opnå certificeringerne skal minedriften have et minimalt brug af kemikalier for at beskytte både arbejdernes sundhed og lokalmiljøet. Læs mere om Fairtrade Gold & Silver

ecocert cosmos organicEcocert – COSMOS ORGANIC & Natural tager hensyn til miljø. Certificeringen COSMOS ORGANIC fokuserer på økologiske skønhedsprodukter og sikrer minimum 20% økologi i det samlede produkt. Dog skal 95% af de plantebaserede ingredienser i produkterne være økologiske. Den lave procentdel i det endelige produkt skyldes, at skønhedsprodukter indeholder meget vand, og det kan ikke betegnes som økologisk. COSMOS Natural-certificeringen stiller ikke krav til økologi, men sikrer derimod at produkterne indeholder minimum 99% naturlige ingredienser. Certificeringerne stiller desuden krav til emballage, affaldshåndtering, produktion og produkttest på dyr. Læs mere om Ecocert COSMOS ORGANIC

Vegan trademark logo

Vegan Trademark tager hensyn til klima. Certificeringen hjælper forbrugeren med at identificere produkter, der er helt frie for animalske ingredienser. Det betyder, at der i fremstillingen og udviklingen af produktet og dets ingredienser ikke har været brugt animalske produkter, biprodukter eller derivater. Udviklingen og fremstillingen af produktet og dets ingredienser må desuden ikke bruge test på nogen form for dyr. Udviklingen eller produktionen af GMO (Genetically Modified Organisms), må ikke involvere animalske gener eller stoffer. Læs mere om Vegan Trademark

Virksomhedscertificeringer

bæredygtige certificeringerbæredygtige certificeringerGrøn Klinik og Grøn Salon tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen stiller blandt andet krav til, at salonen eller klinikken undgår skadelig kemi, bruger miljømærkede rengøringsmidler, affaldssorterer, kun serverer økologiske eller Fairtrade drikkevarer og bruger el fra vedvarende energikilder. Næste gang du skal til frisør eller skønhedsbehandling, kan du altså gå efter de to mærker, hvis du vil sikre dig, at miljøhensyn er tænkt ind i forretningen. Læs mere om Grøn Salon og Grøn Klinik

bæredygtige certificeringer

Green Globe certificeringen tager hensyn til miljø og sociale forhold forbeholdt rejse- og turistindustrien. Certificeringen er holistisk og kræver en dedikeret indsats at opnå. Green Globe har fokus på at understøtte natur, kultur, historie og økonomi på “turistdestinationen”. De stiller bl.a. krav til at virksomheden skal give ordentlige lønninger, støtte lokale producenter og ansætte lokale – også i lederstillinger. Samtidig stiller certificeringen krav til vand- og energiforbrug, affaldshåndtering og beskyttelse af biodiversitet. Læs mere om Green Globe

green key

Green Key tager hensyn til miljø og klima. Certificeringen gives til hoteller og andre virksomheder inden for turismeindustrien og stiller bl.a. krav til affaldshåndtering, energiforbrug, rengøring og økologi. Der findes både obligatoriske kriterier og såkaldte pointkriterier, hvor 40% af pointene skal opfyldes. Dog er der kun krav om minimum 25% økologiske fødevarer. Green Key bliver skærpet løbende. Læs mere om Green Key

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: At redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corp arbejder derfor ikke hen i mod at være den bedste virksomhed i verden, men nærmere den bedste virksomhed for verden. Certificeringen kigger på hele virksomhedens samlede aftryk inklusiv ledelse og forhold til lokalmiljø. Certificeringen har fokus på fem kerneområder: Ledelse, medarbejdere, lokalsamfund, miljø og kunder. Virksomheden får en samlet pointscore for alle fem kerneområder, og scorer de nok point, kan de opnå certificeringen. Læs mere om B Corp

bæredygtige certificeringerISO 14001 tager hensyn til miljø og ledelse. Certificeringen gives til virksomheder, der lever op til den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001. Standarden kræver at virksomheden indfører miljøvenlige tiltag og sætter konkrete klimamål f.eks. i forhold til drift og spild. Som så mange andre virksomhedscertificeringer skal denne hele tiden udvikle sig og stille større krav før, at den gør en større forskel. Men går du efter virksomheder med denne certificering, kan du i hvert fald være sikker på, at de har tænkt bæredygtighed ind i nogle af deres processer og aktiviteter. Læs mere om ISO 14001

RSV logo

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) tager hensyn til sociale forhold. For at en virksomhed kan få RSV-mærket, skal den have et socialt formål, være inddragende og ansvarlig og bruge sit overskud til sociale formål. Læs mere om RSV

 

 

Foto: rafael albornoz on Unsplash